Torbjörn Jonsson, Fastighets försäkringsombudsman.

Ersättningsregn över Fastighets medlemmar

27 miljoner kronor via Fastighets avtalsförsäkringar. Så mycket har Fastighets försäkringsinformatörer hjälpt medlemmarna att få ut, hittills i år.

Publicerad:

Fastighets medlemmar omfattas av många olika försäkringar, via samhället, via kollektivavtal och via medlemskapet. Grunden i förbundets syn är att så mycket som möjligt ska ligga på samhället, på så sätt fördelas riskerna och premierna hålls på låg nivå.

- När inte samhället tar ansvar så får vi tillsammans tvinga arbetsgivare med kollektivavtal att betala in premier för kompletteringsförsäkringar, detta gäller exempelvis liv-, sjuk- och arbetsskadeförsäkring. Som ett komplement till detta har förbundets medlemmar bestämt att teckna ett antal försäkringar som ingår i fackföreningsavgiften, exempelvis hemförsäkring och fritidsskadeförsäkring, berättar Torbjörn Jonsson, ansvarig ombudsman för Fastighets försäkringsverksamhet.

De som hjälper till med att upplysa arbetstagarna om deras försäkringar kallas försäkringsinformatörer och förbundet har för närvarande drygt 300 sådana. De registrerar sitt arbete i en speciell databas vis namn "FF-Torget" och via att räkna bakvägen kan vi få ett hum om hur mycket ersättning informatörernas arbete genererat medlemmarna. Fram till i början av december är summan uppe i svindlande 27.000.000 kronor, närmast uteslutande för avtalsförsäkringarna.

- Det visar på fördelarna att göra saker tillsammans, säger  Torbjörn Jonsson.

- Det är också ett exempel på vad våra informatörer, och övriga lokala förtroendevalda gör för att hjälpa våra medlemmar. I veckan avslutade vi ett rättshjälpsärende som gav drygt 1,8 miljoner kronor till en medlem i Sandviken, säger han.

I det här fallet har medlemmen kommit till den lokala fackliga organisationen och bett om hjälp. Sedan har ärendet behandlas av vårt regions- och förbundskontor för att slutligen hamna hos LO-TCO Rättsskydd .

- Den som säger att fackföreningsavgiften är för hög har helt enkelt för liten kunskap om allt som facket arbetar med, säger Torbjörn Jonsson..

Mer information om fackets försäkringar här på www.fastighets.se 

 

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: