LOs gemensamma avtalskrav för löneökningar nästa år är tre procent. Det beslutade LOs styrelse i eftermiddag.

Fotograf: Janne Sparrman

Avtalskravet tre procent + krontal

De 12 LO-förbunden i LO-samordningen kräver ett löneutrymme på tre procent. Det innebär 783 kronor i löneutrymme för de som tjänar under 26 100 kronor.
- Jag är nöjd. Styrkan är gemensam nivå och låglönesatsning, säger Fastighets Magnus Pettersson.

Publicerad:

- Jag är nöjd med kravet som vi gemensamt kommit överens om. Styrkan är att samordningen har gemensam nivå. Det är viktigt att både procentsats och krontal är med när det första avtalet, märket görs upp i mars, säger Fastighets förbundsordförande Magnus Pettersson. 

I förra veckan beslutade LOs representantskap om gemensamma krav inför avtalsrörelsen 2020. I dag, måndag, beslutade LO-styrelsen om lönekravens storlek i procent och kronor.

- Tre procent plus en låglönesatsning om minst 783 kronor för de som tjänar under 26 100 kommer att ge våra medlemmar mer i plånboken. Särskilt till branscher med låga löner och en hög andel kvinnor. Dessutom har vi enats om att lägstalönerna i avtalen följer med. Det här är en väl avvägd nivå som inte hotar svensk konkurrenskraft, säger LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

Utöver detta kräver LO-förbunden bland annat högre pensioner och bättre arbetsmiljö.

- Tillsammans med våra krav på förbättring av tjänstepension, starkare skydd mot sexuella trakasserier och bättre möjlighet till rehabilitering går vi starka in i avtalsrörelsen, säger Torbjörn Johansson.

Dessa krav innehåller LO-samordningen:

1. Löneökningar med 3 procent dock med ett lägsta utrymme om 783 kronor per månad och heltidsanställd räknat per individ inom avtalsområdet.

2. Avtalens lägstalöner höjs med ett värde som motsvarar löneökningarna enligt punkt a) ovan inom avtalsområdet.

3. Samtliga ersättningar i avtalen, inklusive lägsta semesterlön, höjs med ett procenttal som motsvarar löneökningarna enligt punkt 1. ovan inom avtalsområdet.

4. Avsättningen till avtalspension inklusive eventuella kompletterande premier ska redovisas på lönespecifikationerna.

5. Stärkt skydd mot sexuella trakasserier i arbetslivet

6. Stärkt arbetsanpassning och rehabilitering

7. Villkorsförändringar i avtalsförsäkringar och avtalspension. Förhandlingarna sker som gemensamma förhandlingar enligt LOs stadgar och kraven omfattar villkorsförändringar enligt bilaga 1
Brytpunkten mellan krontalshöjning och procentuell höjning i punkt 1) ska sättas vid 26 100 kronor.

Förbunden är överens om att samordningen i Avtal 2020 förutsätter en fördelnings- och lägstlönenormering utöver lönekostnadsnormen. Förbunden är överens om att årets samordning inte ska vara underkastad en och samma lönekostnadsnorm, vanligtvis uttryckt som ett procenttal, som leder till ensidiga avräkningar för de förbundsavtal som ligger under en så kallad brytpunkt eller liknande.

Bli medlem i Fastighets

Granskad: