Nu börjar avtalsrörelsen, Avtal 2020, på allvar för Fastighets.

Avtal 2020 - nu börjar det på allvar

Om ett par veckor beslutar LOs representantskap om samordnade förhandlingar för alla 14 medlemsförbund.

Då startar avtalsrörelsen, Avtal 2020, på allvar. Veckan därpå har Fastighets centralt avtalsråd.

Publicerad:

Nu finns information och nyhetsuppdateringar för Fastighets Avtal 2020 under egen rubrik här på förbundets hemsida.

Avtal 2020

Några rader om hur förhandlingarna går till:

Samordnade förhandlingar med LO-förbund
Fastighets ingår i ett samarbete mellan fem förbund, Byggnads, Seko, Elektrikerna och Målarna som heter 6F. Inom 6F diskuteras gemensamma förhandlingskrav, en 6F-samordning. Syftet är att ge alla förbund en starkare bas att stå på i förhandlingarna då motparterna vet att varje förbund har stöd av de andra.

Den största samordningen är LO-samordningen. Där diskuteras och görs upp om att ha gemensamma krav för alla 14 LO-förbund. LO:s representantskap möts den 23 oktober 2019 och då beslutas om den gemensamma samordningen. I LO-samordningen samordnar LO förhandlingarna för förbunden. Nivåerna på kraven i LO-samordningen bestäms senare av LO-styrelsen.

Syftet med LO-samordning bär på beprövad kunskap; ju fler som står bakom kraven desto starkare blir förhandlingspositionen för alla ingående förbund. I regel är det uppgörelsen mellan industrins parter som avgör hur resten av kollektivavtalen i andra branscher görs upp. Industrins uppgörelse brukar komma i mars avtalsåret, alltså 2020.

Fastighets avtalsråd
Fastighets centrala avtalsråd hålls 29-30 oktober 2019. Där diskuteras och rangordnas olika avtalsyrkanden. Det centrala avtalsrådet består av valda ombud från förbundets alla avdelningar samt förbundsstyrelsen. Avtalsrådet väljer också delegater till de olika förhandlingsdelegationer för olika branscher. Avtalsrådet väljer hälften av dem, resten väljer förbundsstyrelsen.

Fastighets förhandlingar
Fastighets förbundsstyrelse är den som fastställer vilka avtalsyrkanden som ställs inför kollektivavtalsförhandlingarna 2020. Förbundsstyrelsens beslutar efter att LO-samordningen beslutats.

Fastighets förhandlingar utgår från när respektive avtal går ut. Sista mars 2020 är det första datum som gäller. Se tidpunkterna för avtalen genom att klicka på dem på Avtal 2020, öppningssidan.

Själva förhandlingarna för respektive avtal inleds innan utgångsdatumet. Vid första mötet växlas yrkanden, Fastighets överlämnar våra yrkanden till motparten och de överlämnar sina till Fastighets förhandlare. I regel innebär det krav på förändringar, från båda sidor, i gällande kollektivavtal.

Förhandlingarna leds av Fastighets centrala avtalsombudsmän och Fastighets tredje förbundsordförande, Jari Visshed, som också är avtalssekreterare inför förbundsstyrelsen. Förbundets valda förhandlingsdelegationer kallas in i avgörande skeenden av förhandlingarna. Delegationerna, tillsammans med förhandlingsledaren, rekommenderar i slutänden förbundsstyrelsen att anta eller förkasta det framförhandlade avtalsförslaget.

Läs mer:

Avtal 2020 Så går det till

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: