1 maj Nyköping

Fotograf: Janne Sparrman

1 majtal i Oxelösund och Nyköping

Fastighets är inte med på att LO gör upp med arbetsgivarna om förändringar i LAS därför att regeringen vill ha det.

- Jag vägrar!

Det sa Fastighets förbundsordförande Magnus Pettersson i sina 1-majtal i Oxelösund och Nyköping.

I sitt 1-majtal i Oxelösund och Nyköping tog Fastighets förbundsordförande Magnus Pettersson upp den punkt i regeringsprogrammet som hotar att försämra anställningsskyddet för alla anställda. En punkt som Centern och Liberalerna krävt för att släppa fram en socialdemokratisk regering.

Magnus Pettersson om den frågan i sitt tal:

- Vi tvingas se hur djupt orättvisa regler som gör anställningar allt mer otrygga ska tas fram.
Lagen om anställningsskydd utsätts för en ny attack. Arbetsgivarna sitter och gnuggar händerna och passar på att föreslå ännu mer försämringar. Vi ska få ännu fler undantag i lagen, det ska kosta mindre att säga upp folk, sa Fastighets förbundsordförande Magnus Pettersson.

- Vi riskerar att få ett Sverige där allt fler får gå till jobbet och tvingas stå med mössan i hand och be om att få jobba mer om dagen och att få jobba nästa dag.

- Parterna förväntas nu att under hot komma överens, att annars blir utredarens förslag lag. I och med detta lastar nu regeringen över frågan på oss i facket att lösa det som de politiskt kom överens om i januariavtalet.

Regeringsförslaget mer eller mindre förutsätter att förbunden i LO och Svenskt Näringsliv gör upp om ett avtal som sedan kan bli lag.

- Att som LO-styrelseledamot i så fall behöva fatta beslut om en förändrad lagstiftning för att Centern och Liberalerna drivit denna fråga. Nej, det vägrar jag göra, sa Fastighets förbundsordförande Magnus Pettersson.

Magnus Pettersson, förbundsordförande Fastighets.

Fotograf: Janne Sparrman

Magnus Petterssons tal innehöll även ord om vikten av att rösta i Europavalet 26 maj och han vill att så många som möjligt kryssar Johan Danielsson på Socialdemokraternas valsedel. 

Att regeringen inte lägger förslag som stoppar hyvling av tjänster kommer att drabba kvinnor hårt och blir även ett hårt slag LO:s linje att minska löneklyftorna mellan män och kvinnor i arbetaryrken, är ett annat avsnitt i talet.

Läs hela talet

Musikskolans orkester ledde demonstrationen i Oxelösund.

Regnet föll över demonstrationen i Oxelösund men stämningen var god.

1 maj Oxelösund

Arbetarkommunens ordförande Malin Björgum ledde 1 majfirandet i Oxelösund.

Magnus Pettersson intervjuades av Urban Hedqvist på SR P4 Sörmland i Oxelösund.

1 majdemonstrationen i Nyköping startade på Stora Torget.

Demonstrationen i Nyköping gick till Träffen, Folkets Park.

Fotograf: Janne Sparrman

Bli medlem i Fastighets

Granskad: