Fotograf: Anna Ledin Wirén

Vi tar denna fråga på LO-kongressen

- Vi tar denna fråga på LO-kongressen.

Det säger Fastighets förbundsordförande Magnus Pettersson om att 8 LO-förbund går vidare med PTK och Svenskt Näringsliv i LAS-förhandlingar.

Publicerad:

Kommentar från Fastighets till LO, PTK och Svenskt Näringslivs gemensamma avsiktsförklaring om LAS.

- Inget i den nu presenterade avsiktsförklaringen har förändrat något i sak för Fastighets del. Vi står fast vid att stå utanför dessa förhandlingar. Vårt arbete blir nu att nå uppgörelser i avtalsrörelsen med så bra resultat som möjligt för medlemmarna. Det gäller inte minst lön, villkor och trygghet, säger Magnus Pettersson, förbundsordförande, Fastighets.

- Vi tar denna fråga på LO-kongressen i juni nästa år. Då får kongressombuden säga sitt, säger Magnus Pettersson.

Bli medlem i Fastighets

Granskad: