Kongressombuden i region Syd och Väst samlades i dag i Ädelfors, Holsbybrunn.

Fotograf: Janne Sparrman

Kongressombudsutbildningar

Kongressombuden från Ost, Tvärs, Syd och Väst har träffats för att lära sig hur en kongress går till inför Fastighets kongress 25-26-27 maj.

Publicerad:

- 65 procent av kongressombuden på vår kongress har inte varit på en kongress förut. Ombuden tar beslut som påverkar hela förbundets verksamhet. Det får konsekvenser för vår ekonomi de kommande fyra åren. Att vara ombud är ett jätteviktigt uppdrag, det gäller att man är medveten om det. Med utbildning får alla en bättre chans att vara förberedda, säger Fastighets förbundsordförande Magnus Pettersson.

Region Tvärs samlades i Katrineholm.

Fotograf: Janne Sparrman

I går var han med när ombuden i region Tvärs träffades i Katrineholm. En dryg tredjedel av alla motioner till kongressen kommer från avdelningar och medlemmar i Region Tvärs.

- Vi behöver den här genomgången och vi har många ombud som är nya, sa regionens kanslisamordnare, ombudsman Slavica Nikodijevic.

Tibor Bibok ledde gruppövning i Tvärs.

Fotograf: Janne Sparrman

Organisationsombudsman Tibor Bibok, Norrköping, hade en ordentlig genomgång med flera gruppövningar om de maktstrukturer vi lever i i samhället. 

Region Osts ombud träffades på Wiks gård i Uppsala. Där betonades vikten att ombuden ska våga gå upp i talarstolen och tala för de frågor som de vill lyfta.

Förbundets tredje ordförande Jari Visshed deltog i Uppsala och bidrog med sina avtalskunskaper och de motioner som vill att Fastighets ska lämna banken Nordea.

Kongressombudsutbildning i Region Ost i Wiks gård, Uppsala.

Fotograf: Sofia Lindroth/Fastighetsfolket

"Att byta bank är ingen lätt sak för ett förbund. Nordea är förbundets huvudsakliga transaktionsbank. Löner, räkningar, allt går i stort sett via Nordea. Det är den krångliga delen av att lämna Nordea. Transaktionerna har förbundet inte avsett när man hotat lämna Nordea utan det har varit att lyfta ut sitt kapital från Nordea. Det är den lätta delen rent tekniskt av att lämna Nordea samtidigt som det blir kostsamt. Kostsamt därför att det utlöser en reavinstbeskattning av förbundet kapital hos Nordea på 30 procent."

Så står det i förbundsstyrelsens utlåtande. Samma förbundsstyrelse jobbar med att se möjligheterna med att lämna Nordea, enligt tidigare beslut. Därför föreslås kongressen anse motionerna om att lämna Nordea som besvarade.

Region Ost.

Fotograf: Anneli Pettersson

I dag samlades kongressombuden i regionerna Syd och Väst i Ädelfors folkhögskola, Holsbybrunn, Vetlanda, för gemensam kongressombudsutbildning.

Alla deltagare vid Syd och Västs utbildning i Ädelfors.

Fotograf: Janne Sparrman

Den första dagen började med ett kongresspel där ombuden genomför en kongress. Ett presidium valdes och ombuden fick gå upp i talarstolen för att plädera för sina motioner.

Presidium i kongresspel i Ädelfors.

Fotograf: Janne Sparrman

Orden acklamation och adjungering förklarades och andra kongressords betydelse, till exempel bifall, besvara och avslå gicks igenom. Att döma av kongresspelet kommer förbundsstyrelsens utlåtanden inte finna stor nåd

- Hur många har inte varit med på en kongress förut, frågade förbundsordförande Magnus Pettersson.

Handuppräckningen gav svaret att här var det fler än 35 procent som varit med förut.

Lite mer erfarna kongressombud i Ädelfors.

Fotograf: Janne Sparrman

Fastighets region Nord har sin kongressombudsutbildning på Medlefors i Skellefteå i Västerbotten 7-8-9 maj. Där ska förbundets andre vice ordförande Yvonne Nygårds delta. Hon är själv en erfaren kongressdeltagare. Att så många är nybörjare som kongressombud oroar inte.

-Vi är ett förbund som byter omkring 5 000 medlemmar per år, men vi har alltid haft många nya ombud och vi har ändå haft bra kongresser, har hon sagt i en intervju i Fastighetsfolket.

Mer om Fastighets kongress 

Fastighetsfolket om Region Osts utbildning

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: