Magnus Pettersons avslutningstal.

Fotograf: Anna Ledin Wiren

"Upp till kamp!!"

Kongressbloggen 2018

"Jag säger bara upp till kamp !!" Förbundsordförande Magnus Pettersson har talat och avslutat kongressen.

Det här är en kongressblogg som uppdateras vartefter under Fastighets kongress 25-26-27 maj.

Publicerad:

Nyaste inlägg överst.

Magnus Pettersson, förbundsordförande i sitt avslutningstal:
Förbundsstyrelsen måste nu vara öppen för nya tankar om på vilket sätt vi ska kunna driva vår kärnverksamhet, den ute på arbetsplatserna, vidare med fler antal förtroendevalda än vad vi har idag. Som jag sa i fredags, har vi halverat antalet personer på sju år och den utvecklingen kan vi inte ha och får inte fortsätta !
Det är inte bara förbundsstyrelsens ansvar utan allas ansvar, ni som finns här men även alla andra förtroendevalda och inte minst våra anställda.
Vi har valt en, i princip, helt ny förbundsstyrelse, jag vet självklart att det finns motsättningar kring valen. Både ni ombud och framför allt de förbundsstyrelseledamöter som med detta tvingats avgå är mycket besvikna. Men jag vill ändå vädja till alla att inte låter den frustration ni känner nu gå ut över de som nu valts till att sitta i förbundsstyrelsen. Det är ett demokratiskt val och vi måste tillsammans ta ansvar för förbundets fortsatta verksamhet.
..
Jag kan inte avsluta kongressen med annat än tala om den pågående valrörelsen, jag kan inte med ord uttrycka hur viktigt det är att vi får behålla en socialdemokratisk ledd regering. Vi hörde både Magdalena Andersson och Kålles tal och det är viktigt att vi alla åker hem och aktivt tar del i valkampanjen.

Alternativen som idag finns i politiken är skrämmande och förödande för våra medlemmar och fackföreningen i stort.
..
Vi har en valrörelse gemensamt i 6F förbunden, där kan ni alla lokalt och regionalt tillsammans arbeta för en valseger, allas arbete och röster behövs i det arbetet.
Det pågår inom LO förbunden en ringkampanj där Fastighets har utmärkt sig på ett mycket positivt sätt , bland annat har våra Stockholmsavdelningar redan nått över 50 procent av medlemmarna. Bra jobbat vill jag säga till er.

Jag säger bara upp till kamp !!
...
Jag vill tacka alla er som varit här och aktivt deltagit i debatterna och inte minst vill jag tacka all personal som sett till att vi kunnat genomföra vår kongress på det sätt vi gjort.

Jag önskar er alla en trygg och säker hemresa !
Med dessa ord förklarar jag Fastighetsanställdas Förbunds artonde ordinarie kongress för avslutad.

Magnus Pettersons avslutningstal.

Fotograf: Anna Ledin Wiren

Anna Sundström, Olof Palmes Internationella Center:

- Det står inte riktigt rätt till i världen. 8 superrika män äger lika mycket som hälften av världens fattigaste människor. Samtidigt har vi fått regimer som hotar människors frihet och demokratiska rättigheter. Nationalism ökar och det stänger gränser. Det är handelstullar och minskat bistånd på agendan. Men behovet av folkliga och demokratiska motkrafter är större än på många år.

- Fackligt arbete är en sådan motkraft. En värld med fredliga samhällen med demokrati och mänskliga rättigheter är vad som behövs. Organisering är ett bra sätt att stärka människor och demotratin. Fackligt bistånd och solidaritetsarbete är att mobilisera för människors frihet. Tack till er i Fastighets som stödjer arbetet och deltar i det!

Anna Sundström, Palmecentret.

Fotograf: Anna Ledin Wirén

Ola Palmgren SSU

- Dagens sms-anställningar är de otrygga anställningar som månfga unga möter. Vi har fått tillbaka systemet med daglönare. Skillnaden mot förr att då stod de unga arbetarna med mössan i hand, i dag står de med mobiltelefonen i hand och väntar på besked om det blir någon försörjning i dag, sa Ola Palmgren, SSU i sitt tal.

- Fastighets kan räkna med SSU, avslutade han och fick stående applåder.

Ola Palmgren SSU

Fotograf: Anna Ledin Wirén

Några bilder från lördagen

Kongressdeltagarna har haft flera pauser med pausgymnastik.

Fotograf: Anna Ledin Wirén

Deltagarna i förbundets ungdomskurs under kongressen: Amean Ahmad, Ghattas, Skärholmen, Conny Backlund, Skellefteå, Elin Lind, Falköping, Gustav Magnusson, Uppsala, Västra, Jhonny Nordgren Vihavainen, Skellefteå, Kajsa Lundgren, Luleå, Malin Lundgren, Höga Kusten, Marcel Sabedinovski, Alingsås, Mats Emil Josef Johansson, Luleå, Mimmi Wästle, Umeå, Mohanad N A Alnadim, Göteborg Väster, Nadira Smailova, Spånga, Per Wictor Nyström, Uddevalla, Pernilla Allsén, Falköping, Robert Kerbs, Falköping, Ronja Pettersson, Karlstad, Sabine Åkerfelt, Uppsala Västra, Sara Stenman, Luleå, Sebastian Jonsson, Umeå, Tijana Pilja, Skärholmen, Tony Karlsson, Örebro.

Fotograf: Anna Ledin Wirén

Eddy Stam från internationalen UNI Global talade till kongressen och hyllade talkörernas roll för fackets arbete.

Fotograf: Anna Ledin Wirén

Solidaritet för alla städare i världen. En gul handske i vädret. Abdu Ibrahim Nuru, Johanneshov, Goitom Hagos, Spånga, hängde med.

Fotograf: Anna Ledin Wirén

De fick förbundets guldnål: Nils-Erik Ekengren, Kalmar, Wilhelm Lundman, Trollhättan och Einar Juhonen, Stockholm.

Fotograf: Anna Ledin Wirén

Engagerad kongressal.

Fotograf: Anna Ledin Wirén

Valda revisorer

Anette Lindgren, sammankallande, avdelning Enköping
Jenny Parmstrand, avdelning Borås
Bengt Andersson, avdelning Borlänge

Kodjo Akolor

Kodjo Akolor gästade kongressen. Skratt och applåder för hans standup.

Kodjo Akolor.

Fotograf: Anna Ledin Wirén

LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson

- Vi ska hålla ihop. Då får vi upp lönerna. Vi vill öka lönerna och halvera gapet mellan mäns löner och kvinnors löner till 2028. I fjol höll vi ihop i avtalsrörelsen och lyckades bättre. Tack Fastighets för att ni visar vägen!

Det sa Karl-Petter Thorwaldsson.

Han pratade om vikten att få så många som möjligt att rösta rätt i valet i september.

- Det är vårt ansvar att se till att nästa statsminister inte heter Ulf Kristersson, för då går det åt skogen för alla anställda i Sverige, sa han.

Karl-Petter Thorwaldsson.

Fotograf: Anna Ledin Wirén

Ersätter i förbundsstyrelsen
Kongressen har valt ersättare i förbundsstyrelsen:
1. Frida Cederborg, avdelning Västerås
2. Roger Sandlund, avdelning Haparanda
3. Christina Petranyi, avdelning Södertälje
4. Annica Falck, avdelning Skövde
5. Anita Göransson, avdelning Ystad
6. Curt Öhrström, avdelning Södertörn

Landsbygden

Ellinor Karlsson och avdelningen i Mjölby har skrivit en motion om levande landsbygd, att förbundet ska verka för en levande landsbygd och bättre landsbygdstrafik. Förbunsstyrelsen gillade motionen och föreslog bifall. 

Ellinor Karlsson och avdelningen i Mjölby fick igenom sin motion om levande landsbygd.

Fotograf: Janne Sparrman

Här är motionen och förbundsstyrelsens utlåtande som också blev kongressens beslut:

Motion 21.2.32
Avdelning Mjölby
En levande landsbygd
Bussen är en förutsättning för att alla utan körkort eller möjlighet att äga eller köra bil ska kunna bo på den svenska landsbygden. Det är också en miljö- och klimatfråga. Resor till och från ett hem på landsbygden är i princip alltid längre och orsakar större utsläpp än i staden. Därför finns det stora miljövinster att göra på kollektivt landsbygdsresande.

Landsbygden har rätt till en bra linjelagd busstrafik så långt det är möjligt. I annat fall bör det finnas effektivt anropsstyrd trafik som inte kostar mycket mer för resenären än övrig kollektivtrafik, vilket ofta är fallet idag. Det är också viktigt att olika typer av landsbygdstrafik är tillgänglig under så stor del av dygnet som möjligt för att den ska kunna användas både till arbetspendling skoltransporter och på fritiden. Inte minst är detta viktigt för att barnfamiljer och ungdomar ska kunna bo och betala skatt i landsbygdskommuner istället för att som idag flytta in till storstäderna. Det handlar om landsbygdens återväxt och framtid.

I Östergötland har majoriteten lagt ner ett 30-tal landsbygdslinjer och istället satsat pengarna i storstäderna Linköping och Norrköping som redan har en fungerande kollektivtrafik. Vi vill att Fastighets kongress beslutar att driva frågan om en bättre landsbygdstrafik i hela Sverige.

Avdelningen föreslår kongressen

att Fastighets tar upp frågan och verkar för en levande landsbygd.

att Fastighets verkar för bättre landsbygdstrafik på landsbygden.

Utlåtande
Ett bra och jämlikt samhälle är vad vi i Fastighets eftersträvar. Motionen tar upp en aspekt av jämlikt samhälle som ofta glöms bort. Väldigt mycket i den politiska debatten handlar om städer och framförallt de stora städerna. Självklart har de sina problem men de får inte lösas så att mindre orter och landsbygd utarmas.

Det är viktigt att alla avdelningar i Fastighets blir verksamma och driver krav om ett mer jämlikt samhälle och att dessa och liknade krav ställs från avdelningen till kommuner och landsting. Självklart ska frågorna ur ett mer principiellt perspektiv också drivas centralt.

Frågan om kollektivtrafik passar väl in i Fastighets och 6Fs valarbete, just detta nämns som ett exempel på en fråga som våra avdelningar bör jobba facklig-politiskt med.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att bifalla motion 21.2.32

Kongressen har valt ny förbundsstyrelse. De valda:

Ysabel Saavedra Nilsson, avdelning Arlanda
Timo Närhi, avdelning Trelleborg
Camilla Claesson, avdelning Göteborg C
P-O Timan avdelning Höga Kusten
Jessika Bäckman. avdelning Umeå
David Sjörén, avdelning Falköping
Joakim Olofsson, avdelning Hässleholm
Eshag Najmeddin, Stockholms City
Patrik Hellström, avdelning Västerås
Veronica Boström, avdelning Örebro

Tillsammans med de tre i ledningen, Magnus Pettersson, Yvonne Nygårds och Jari Visshed är förbundsstyrelsen numera tretton valda. Förra kongressperioden var den siffran nio.

Bild på nya styrelsen kommer senare. Jessika Bäckman från Umeå är på väg till Stora Essingen och bilden tas när hon kommit hit.

Kongressen valde ny förbundsstyrelse.

Fotograf: Anna Ledin Wirén

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, står i talartolen.

-Löner som det går att leva på.

- Hyvling ska bort. Allmän visstid ska avskaffas.

Det säger hon.

Magdalena Andersson är finansminister också. Men hur hon räknar tiden blev en fråga efter talet. I början sa hon att det är tre månader kvar till valet. I slutet sa hon att det var fyra månader kvar. Förmodligen halkade ett gammalt tal in

Magdalena Andersson

Fotograf: Janne Sparrman

Debatten startar lite trevande. Monika Enström från Luleå börjar argumentera för en motion som hon redan argumenterat för i talarstolen. I går.

Sen blir det rätt. Arbetsförutsättningarna för regionala skyddsombud är dagens första debatt.

Kongressalen.

Fotograf: Anna Ledin Wirén

På fredagskvällen fick den nygamla förbundsledningen stryk av kongressen i motion 17.1.6. Förbundsledningen hade reserverat sig mot förbundsstyrelsens majoritet och ville bifalla motionen.

Kongressen beslöt att bifalla förbundsstyrelens majoritet, alltså det första av utlåtanden efter motionen och som innebär avslag på motionen.

Så här skildras motionen i kongresshandlingarna:

Motion 17.1.6
Avdelning Uddevalla
Ersättning till förtroendevalda
Förtroendevalda har sedan januari 2011 ersatts med en procentsats om 80 % av lokalombudsmännens ingångslön, istället för ersättning för faktisk förlorad arbetsförtjänst. Tanken var god då alla förtroendevalda oavsett tidigare avtalsområde skulle ha samma ersättning, undantag finns då man får en högre ersättning om man i sin anställning tjänar mer än den nivån.

Vi kan idag se inlåsningseffekter då den ersättning man får i förtroendeuppdraget vida överstiger den lön man har hos sin arbetsgivare, då delas förtroendevalda timmar ut till ett fåtal istället för att vi ska kunna ha många förtroendevalda som är inne på uppdrag i begränsad omfattning.

Det kan inte vara så att man ska vinna på sitt uppdrag men man ska inte heller förlora på det.

Avdelningen föreslår kongressen

att ersättning till förtroendevalda som är inne på uppdrag baseras på faktisk förlorad arbetsförtjänst.

Utlåtande
Förbundsstyrelsen är oenig om motion 17.1.6.

Majoriteten i styrelsen anser att det är en självklarhet att en fackförening ska arbeta för lika lön för lika arbete.

Förtroendevalda som har ett uppdrag i förbundet ska ha rättvis lön. Om du är kvinna/man, fastighetsskötare, lokalvårdare, sanerare, fönsterputsare, jobbar på Samhall eller på en idrottsklubb så ska lönen bli lika när man har ett uppdrag på Fastighets. Personens bakgrund ska inte spela någon roll. Förbundsledningen säger att det finns flera fackliga förtroendevalda som upplever sig själva som anställda. Det finns det kanske, men är det då inte en ledningsfråga att upplysa dessa personer om hur uppdraget är utformat. Om en förtroendevald inte gör sitt arbete ska hen få avsluta som förtroendevald snarast möjligt. Vi anser att ersättningen ska vara högre än en städlön, därför att i uppdraget som förtroendevald tillkommer kostnader som man inte har i sitt ordinarie arbete. T.ex. lunch ute, att ha bil, slitage och service samt försäkring på bilen, arbete obekväm arbetstid, mertid/kvällstid.
Majoriteten i förbundsstyrelsen anser att det ska vara rättvist när man arbetar på Fastighets. Utan förtroendevalda skulle Fastighets inte få jobbet gjort.

Vi yrkar därför avslag på motionen.
Cecilia Samuelsson, Christina Petranyi, Ljiljana Panic, Patrik Hellström och Roger Sandlund.

Undertecknade reserverar sig mot förbundsstyrelsens avslagsförslag gällande motion 17.1.6, Ersättning till förtroendevalda.

Vi har under flera år sett de negativa konsekvenser som den nuvarande ersättningsmodellen har haft och som dessutom eskalerat under åren. Vår mening är att vi måste tillbaka till begreppet förtroendevald istället för att använda dagens begrepp fackliga ombud. Ett uppdrag ska vara ett förtroendeuppdrag byggt på att man är vald av sina arbetskamrater eller medlemmar på en/flera avdelningar. Vi ser idag mer och mer att man i sitt fackliga uppdrag betraktar sig som anställd av organisationen istället för förtroendevald av sina kamrater och därmed ställer krav på åtgärder som ingår i en anställning som t ex anställningsform, försäkringsskydd och lön.

Vår bestämda uppfattning är att denna utveckling är förödande för förbundets verksamhet och fortsatta överlevnad. Vår önskan och målsättning är att förbundet ska ha många engagerade förtroendevalda som driver våra frågor ute på arbetsplatserna och bland våra medlemmar.

Tyvärr innebär dagens system en inlåsningseffekt då det är ett fåtal personer som blir utsedda fackliga ombud på varje region istället för att vi har många förtroendevalda.

Vi yrkar därför bifall till motion 17.1.6
Magnus Pettersson, Yvonne Nygårds och Jari Visshed

Magnus Petterson, förbundsordförande. Yvonne Nygårds andra förbundsordförande. Jari Visshed, tredje förbundsordförande. De tre blev omvalda av Fastighets kongress.

Fotograf: Anna Ledin Wiren

Magnus Pettersson var valberedningens förslag och ensam nominerad som förbundsordförande. Han valdes med acklamation.

Yvonne Nygårds var valberedningens förslag som andra förbundsordförande. Två andra var nominerade, Cecilia Samuelsson, Borås och Olga Back, Örnsköldsvik. Efter omröstning valdes Yvonne Nygårds med 72 röster, Cecilia Samuelsson fick 33 röster och Olga Back 0 röster.

Jari Visshed, var valberedningens förslag och ensam nominerad som tredje förbundsordförande. Han valdes med acklamation.

Olga Back fick sin motion om förbundsstyrelsen remitterad till beredningsutskottet, som genast sammanträder för att jämka samman förbundsstyrelsens förslag med Olga Backs förslag i motionen om antalet ledamöter i förbundsstyrelsen. Efter en fikapaus beslutade kongtressen att utöka förbundsstyrelsen med fyra ledamöter. 

Olga Back fick sin motion remitterad till beredningsutskottet.

Fotograf: Janne Sparrman

- Stadgar en ram för verksamheten. Bra och engagerade förtroendevalda bygger verksamheten, sa Yvonne Nygårds, andra förbundsordförande.

Hon presenterade förbundsstyrelsens förslag till nya stadgar.

Yvonne Nygårds, andra förbundsordförande, presenterar stadgeförslag.

Fotograf: Janne Sparrman

Kongressens nyvalda presium har tagit plats på kongressens podium. Beslut har fattats om att kongressen ska vara offentlig och att godkänna verksamhetsberättelse för 2017 och bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet.

Kongressens presidium är valt. Från vänster: Emil Isenheim, Madlén Gunnarsson, Nicklas Nilsson, Mathilda Hauge är ordförande. Johan Wahlin och Erika Sundvall är sekreterare.

Kongressen är alltså igång efter lunchen. Lunchen var potatismos, laxbit, sås och broccolisallad. Till det serverades vatten eller svagdricka. Kaffe och en liten bit choklad därefter.

Just nu har kongressen lunch.

Jaana Ylitalo, SUN och vice ordförande i finska PAM talade inför kongressen.

Fotograf: Janne Sparrman

Jaana Ylitalo är ordförande i nordiska saamarbetet för städre och fastighetsskötare. Hon talade på sin bästa skolsvenska och fick en varm applåd. Situatrionen med högereregeringens ingripande i löneförhandlingarna i Finland.

Mikael Johansson, ordförande för Målarna och ordförande i 6F talade.

Fotograf: Janne Sparrman

Mikael Johansson, ordförande i Målarna och ordförande i 6F påminde om höstens val och vikten av att rösta rätt för att inte viktiga värden för fastighetsanställda ska försämras.

Dansgruppen Unity öppnade inför kongressdeltagarna.

Fotograf: Janne Sparrman

Dansgruppen Unity.

Fotograf: Janne Sparrman

Unity heter dansgruppen som uppträdde när kongressdeltagarna bänkat sig i salen.

Magnus Pettersson har hållit invigningstalat.

Här är manus till talet. Observera att det talade ordet gäller:

Inledningstal

Kongressombud, förbundsstyrelse, anställda, gäster och övriga åhörare inklusive deltagare på vår ungdomskurs, varmt och hjärtligt välkomna till Fastighetsanställdas Förbunds artonde ordinarie kongress.
Vi har samlats här under kongresstemat "Vi är alla", vi menar det verkligen och vi kan och ska bli flera i vårt förbund.
Vi har medlemmar som kommer från världens alla länder, vi är ca 50 % kvinnor och lika många män. Vi har förtroendevalda som också speglar den sammansättningen i våra beslutande organ, som arbetsplatsombud, i klubbstyrelser, i avdelningsstyrelser och här på kongressen. Det är bara att titta sig om här i salen.
Vi är här idag 105 kongressombud som tillsammans med förbundsstyrelsen ska fatta beslut som präglar och reglerar verksamheten under kommande kongressombud. 65 procent av er är nya som kongressombud och det kan verka nervöst, kanske inte bara verka, det är nervöst att ställa sig här i talarstolen för första gången. Men tänk då på att det har varit första gången för alla någon gång. Jag deltog första gången på 1995 års kongress, jag kan säga att jag var skitnervös första gången och jag valdes dessutom då till att vara en av kongressordförandena. Jag lovar att efter ni har varit uppe här första gången kommer det direkt att kännas lättare nästa gång.

Magnus Pettersson invigningstalar

Fotograf: Janne Sparrman

Under kongressperioden har vi fortsatt bygga vår lokala organisation på avdelningar, klubbar och valt arbetsplatsombud. Det är detta som är vår viktigaste uppgift, vi ska finnas på våra arbetsplatser och ute i vår verksamhet så mycket vi någonsin kan och mäktar med. Vi ska inte fastna på våra kontor.
2015 anställdes två organisationsombudsmän som alltså inte ska förhandla utan rikta in sig på annan medlemsvård, de har under perioden ringt till nya medlemmar, där alla har fått ett samtal med erbjudande om facklig utbildning och försäkringsinformation. De har dessutom kontaktat alla de medlemmar som riskerar att brista ur sig då de inte betalat medlemsavgiften. Båda dessa saker har varit positiva och de har också lyckats rädda kvar ett stort antal medlemmar som annars skulle ha blivit uteslutna.
Just samtalet till nya medlemmar tas nästan alltid emot positivt och det är en verksamhet som nu avdelningsaktiva kan ta över i stor omfattning. Det pågår ett sådant arbete.
För att fortsätta arbetet med vår lokala organisation beslutade förbundsstyrelsen att starta ett projekt under tolv månader från den 1 mars 2017. Vi anställde då fem organiseringsombudsmän, var och en placerad på varsin region. De skulle arbeta med att hjälpa klubbar med deras verksamhet, ha kontakt med förtroendevalda och organisera medlemsvärvning. De skulle inte heller arbeta med förhandlingsverksamhet.

De inledde sitt arbete med att göra en kartläggning kring organisationsgraden på våra företag. Den kan nu hjälpa oss att rikta verksamhet till de företag där vi har låg organisationsgrad och inte minst de företag där vi har en klubbar med låg organisationsgrad.
Förbundsstyrelsen tyckte att den verksamheten fungerade bra och beslutade att permanenta verksamheten och därmed anställningarna från den 1 mars i år. Jag vill ändå säga att vi andra inte kan luta oss tillbaka och tycka att det är de som ska få snurr på verksamheten, det är allas vårt ansvar. De ska vara behjälpliga och spindeln i nätet på sina regioner.
Från och med 2017 införde vi också ett nytt verksamhetsområde, ungdom och jämlikhet. För att tydliggöra vikten av dessa frågor och få det som en verksamhetsgren där vi också har en verksamhetsansvarig på förbundskontoret och verksamhetssamordnare på regionerna. Vi utsåg en ungdomssamordnare som sedan har arbetat några dagar per vecka och haft kontakt med ungdomar runt om i landet och tillsammans med verksamhetssamordnarna planerat regionala aktiviteter.
Statistik från LO visar att vi ligger på fjortonde plats bland LO förbunden att organisera ungdomar, alltså på sista plats. Jämförbara förbund ligger högt över oss i dessa siffror. T ex så har vi 9,3 procents organisationsgrad medan HRF och Handels har runt 30 procent. Bara det visar att det var och är en rätt satsning vi har gjort. Bland annat ser vi det här under kongressen där vi parallellt med kongressen kör en ungdomskurs med 21 deltagare. Ni kommer att se dem även här i salen under kongressdagarna, de har orange namnlappar. Ungdom är man då man är 30 år eller yngre.
Sedan förra kongressen har vi haft en positiv medlemsutveckling, den 31 december 2014 hade vi 29 761 medlemmar, vi hade 94 ombud till förbundsmötet, 44 aktiva avdelningar, 38 avdelningar på gång och 38 passiva.
Den 31 december 2017 var motsvarande siffror 29 919 medlemmar, vi har 110 valda ombud till kongressen, 65 aktiva avdelningar, 30 avdelningar på gång och 26 passiva. Det känns verkligen som att vi går i rätt riktning med den verksamhet vi håller på med.
Men jag måste också nämna att medlemssiffrorna varierar månad för månad, vi brukar alltid tappa medlemmar i januari och under sommarmånaderna. I februari förra året kunde vi för första gången på många år redovisa siffror på över 30 000 medlemmar och det kändes som en milstolpe, sedan tappade vi under året men kunde ändå vid slutet av året redovisa ett plusresultat.
Vi har under kongressperioden haft två avtalsrörelser, 2016 och 2017.
Avtalsrörelsen 2016 var något besvärligare eller kändes som ett misslyckande då vi inte lyckades få ihop en LO samordning, vårt krav har alltid varit att ta ut löneökning i krontal och inte procent. Om alla får löneökningar som bara är uttryckta i procent ökar nämligen lönegapet mellan lågavlönade och högavlönade.
Men trots detta hade och har vi en gemenskap och samordning som fungerar, den mellan 6F förbunden, Byggnads, Elektrikerna, Målarna och Seko. Vi hade 2016 en samordning, som heller inte stängde dörren för andra förbund som ville delta. Vi hade en gemensam plattform och tror alla förbund på kronpåslag för de lågavlönade grupperna.
Avtalsrörelsen 2017 hade vi en stark LO samordning med ett tydligt krav på kronpåslag.
Vårt problem under ganska många avtalsrörelsen är industriavtalet som har varit det som styrt löneökningstakten i Sverige. De förbund som ingår i den har varit de förbund som tecknat de så kallade normerande avtalen på svensk arbetsmarknad. Bland LO förbunden är det IF Metall, GS och Livs.
Vi har i 6F ifrågasatt den normerande roll detta har fått och har därför tillsatt en utredning som både ifrågasätter med fakta och har ett uppdrag att eventuellt komma med ett nytt förslag om hur detta ska hanteras fortsättningsvis. Det har kommit en delrapport som tydligt visar att industrinormeringen inte tagit ut hela det löneutrymme som finns. Det har inneburit att tjänstemännens löner ytterligare har dragit ifrån arbetarnas.
Vi har fortsatt och fördjupat samarbetet i 6F på många olika plan. Vi har dessutom blivit ett begrepp på svensk arbetsmarknad, det var till och med en ledande företrädare för den borgerliga tankesmedjan Timbro som uttryckte sig om ett av förbunden att det är väl ett LO förbund, nej det är ju ett 6F förbund.
Jag vill redan nu tydligt säga att ni är här som kongressombud och representerar i den rollen er egen avdelning där ni är valda. Ni är inte regionens representanter. Våra regioner och regionkontor är inte någon del av den demokratiska organisationen och därmed är det inte någon eller några på våra regionkontor som ska påverka på vilket sätt ni ska rösta i olika frågor. Vi som förbund värdesätter och högaktar att vi i alla beslutande organ har en majoritet av förtroendevalda.
Vi kommer under de här dagarna ha många och livliga diskussioner, förutom stadgekommitténs förslag och förslag till placeringsreglemente har vi 147 motioner som ska behandlas under olika block. Vi kommer inte alltid vara helt överens men målsättningen är att vi till slut ska komma fram till gemensamma ståndpunkter. Det är därför viktigt att vi lyssnar på varandra och de inlägg som görs härifrån talarstolen och utifrån det fattar beslut som är kloka för den kommande kongressperioden.
Förbundsstyrelsen har behandlat samtliga motioner och har lämnat förslag till beslut. Förslagen till beslut gäller endast att- satserna och har ingenting med vad som kanske är formulerat i brödtexten. Jag tänkte det redan nu kunde vara bra att förklara vad förslagen innebär:
Bifall – innebär att förbundsstyrelsen tycker att det är något som förbundet ska göra och inte håller på med sedan tidigare.
Besvarad – innebär att förbundsstyrelsen i princip tycker som motionären men att det är en fråga vi redan idag arbetar med eller för på olika sätt.
Avslag – innebär att förbundsstyrelsen inte tycker som motionären och är emot förslaget som motionären formulerar i att satsen/satserna.
Innan jag avslutar vill jag rikta ett speciellt välkommen till vår hedersgäst Kurt Ådjers som har varit medlem i snart imponerande 50 år. Kurt blev medlem 1 oktober 1968.

Så till er alla, jag hoppas att vi får några fina dagar tillsammans med högt i tak men ändå att vi är överens då vi går härifrån på söndag.
Jag vill på förbundsstyrelsen vägnar åter hälsa er alla varmt välkomna och förklarar med detta Fastighetsanställdas Förbunds 18 kongress för öppnad.

Kongressentrén på Stora Essingen, tidigt på fredagsmorgonen innan ombuden ännu kommit.

Fotograf: Janne Sparrman

Kongressombuden kommer i bussar från Stockholms Central, från Arlanda flygplats och med buss 1 eller spårvagn.

Kongressbyrån fredag morgon

Fotograf: Janne Sparrman

De möter kongressbyrån, får en kongressryggsäck med information och en kasse samt en paraply. Det har hänt att det regnar under Fastighets kongress, men få kan minnas sådant.

Via Fastighets intranät har förbundets anställda kunnat läsa presidiets preliminära körschema. Ett körschema som hela tiden justeras och förändras

Här är bilder på körschemat som det ser ut på Fatighets intranät:

Körschema fredag förmiddag

Körschema fredag eftermidddag

Körschema fredag kväll

Körschema lördag förmiddag

Körschema lördag eftermiddag

Körschema söndag förmiddag

Körschema söndag em

Där inte annat anges är Kongressbloggen 2018 är den skriven och fotograferad av Fastighets informatör Janne Sparrman.

Kongressinformation och kongresshandlingar, ombud

Bli medlem i Fastighets

Granskad: