Fackförbunden är en viktig del i invandrarnas integration i samhället

"Invandrarnas fullvärdiga deltagande i samhället är väldigt viktigt för de nordiska fackförbunden. Det skriver Service- och tjänstebranschens Union i Norden (SUN) och dess medlemsförbund i ett uttalande vid sin kongress i Borgå, Finland.

Publicerad:

SUN uttalande 24 augusti 2017:

Invandrarnas fullvärdiga deltagande i samhället är väldigt viktigt för de nordiska fackförbunden. Service- och tjänstebranschens Union i Norden (SUN) och dess medlemsförbund vill påminna att fackföreningsrörelsen har och har alltid haft en central roll när man välkomnar och integrerar invandrare i våra samhällen.

Invandrarens första arbetsplats i det nya hemlandet är ofta inom servicebranschen. På de områden som SUN organiserar arbetar många människor med utländsk bakgrund som har lärt känna det nya hemlandets språk, kultur och arbetslivets spelregler ordentligt först på sina arbetsplatser. Denna möjlighet har fungerat som en bro till det övriga samhället, och denna bro vill förbunden hålla öppen även i framtiden.

Arbetsmarknadsparter har ett stort ansvar för att de nykomna blir fullvärdiga deltagare i våra samhällen och arbetsmarknader. Välfärdsstaten ska för sin del se till att alla har jämlika möjligheter i våra samhällen. Den nordiska välfärdsstaten ger ett starkt skydd också för personer med en svagare arbetsmarknadsställning, och dess strukturer ska inte brytas ned bara för att haka på marknadskrafterna eller politiskt extrema rörelser.

Redan 35 procent av Fastighetsanställdas Förbunds medlemmar i Sverige är invandrare. De deltar aktivt i förbundets organisationsverksamhet där deras andel är stor. Genom facklig verksamhet kan invandrarna integrera sig i hela samhället.

Nordiska fackförbund inom fastighets-, städ-, säkerhets- och privata försäkringsbranschen har länge arbetat för att förbättra invandrarnas ställning. Förbunden välkomnar dem med öppna armar med i sin verksamhet.

Borgå 24 augusti 2017

Service- och tjänstebranschens Union i Norden (SUN)

Ytterligare information:

Finland: Jaana Ylitalo, intressebevakningsdirektör, Servicefacket PAM rf, SUNs ordförande
Sverige: Magnus Pettersson, Fastighetsanställdas Förbund
Norge:
Danmark:
Färöarna:

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: