Oseriösa aktörer stort problem i städbranschen

Konkurrens från oseriösa aktörer är ett stort problem för städföretagen, enligt årets branschrapport från Almega Serviceföretagen. Allt färre medlemsföretag deltar i offentlig upphandling.

Publicerad:

Konkurrensen från oseriösa aktörer i branschen upplevs som ett stort problem hos majoriteten av medlemsföretagen i Almega Serviceföretagen. Upphandlingsvillkoren på städmarknaden förmår inte alltid att stänga ute oseriösa aktörer.

Andelen av Almegas medlemsföretag som väljer att delta i offentlig upphandling har återigen minskat i år från 46,5 procent till mindre än 40. Det är en minskning för tredje året i rad, 48, 6 procent är motsvarande siffra för tre år sedan. 14,3 procent av företagen deltar i stor omfattning medan 25,4 procent av företagen deltar i mindre omfattning i offentliga upphandlingar.

- Det är fortfarande enighet i branschen om den kritik som finns mot hur offentlig upphandling fungerar. Det är för mycket fokus på priset och för dålig uppföljning av egna ställda krav. Det kan påvisas genom att företagens omsättning från offentlig marknad minskat med närmare sex procentenheter under de två senaste åren, skriver Almega i rapporten.

Branschrapporten visar att över 60 procent av medlemsföretagen inte deltar i offentlig upphandling. För stor prisfokusering, en alltför komplicerad process och för dålig uppföljning av ställda krav är problemen som nämns.
Den 1 juni 2017 trädde nya bestämmelser i upphandlingslagarna i kraft med krav på villkor om arbetstid, lön och semester i nivå med kollektivavtal. Bestämmelserna gäller vid städupphandlingar.

- Almega Serviceföretagens medlemsföretag har inget emot att det ställs krav på villkor enligt kollektivavtal. Men den stora frågan är hur upphandlande myndigheter kommer att följa upp dessa krav, säger Ari Kouvonen, näringspolitisk chef för Almega Serviceföretagen.

50 procent av medlemsföretagen säger att de ser en ökning på kraven på yrkesutbildning i branschen vilket kan vara en indikation på att förståelsen för branschens yrkeskunnighet ökar.

De privata aktörerna står för majoriteten av de anställda (65 procent) som arbetar med städ- och servicetjänster i Sverige. Den del av städ- och servicepersonalen som är an¬ställda inom stat, kommun och landsting (inklusive offentligt ägda företag) har minskat med 19 procentenheter sedan 2005.

Almegas branschrapport 2017

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: