Håkan Leidzén har fått Fastighets förtjänsttecken i guld.

Håkan fick guldnål

Håkan Leidzén fick förbundets guldnål vid pågående förbundsmöte.

Förbundsmötet har också gjort fyllnadsval till förbundsstyrelsen.

Publicerad:

Håkan Leidzén har nyligen gått i pension efter många år som ombudsman i region Väst. Vid förbundsmötet tilldelades han förbundets förtjänsttecken i guld av förbundsordförande Magnus Pettersson.

Håkan Leidzén blev medlem i förbundet 1976 och blev snabbt fackligt aktiv. Här är några av de uppdrag han haft genom åren:
• Klubbordförande på Bostadsbolaget 1983
• Avdelningsordförande i 502, Göteborg 1986
• Anställd som ombudsman 1990
• Sekreterare i avdelningen 1991
• Mycket delaktig i det projekt som ombudsmannaklubben drev i Nepal, med visst ekonomiskt bistånd från förbundet. Projektet syftade till att flickor skulle kunna gå i skolan och man byggde också några skolor för detta.
• Satt i styrelsen för LO distriktet 1992-2012

- När jag var ny som förtroendevald på avdelningsnivå var Håkan redan ombudsman och jag minns att jag tänkte kan någon så ung vara ombudsman? Jag vill tacka dig alldeles extra för alla roliga stunder vi upplevt tillsammans och stort tack för det arbete du lagt ner både som förtroendevald och anställd i förbundet, sa Magnus Pettersson när han delade ut guldnålen.

Förbundsmötet har också gjort fyllnadsval till förbundsstyrelsen.

Till ny ordinarie ledamot valdes Roger Sandlund, Haparanda.

Fyra nya ersättare valdes också:Timo Närhi, Trelleborg - personlig ersättare för Kjelle Lundgren, Jessika Bäckman, Umeå - personlig ersättare för Roger Sandlund, Silvio Siles, Bandhagen - personlig ersättare för Christina Petranyi, Veronica Boström, Örebro - personlig ersättare för Patrik Hellström.

Fastighets förbundsstyrelse

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: