Fastighets förbundsmöte har öppnat. Valda mötesordföranden är Emil Isenheim och Linda Karlsson.

Fotograf: Janne Sparrman

Förbundsmöte har öppnat

Fastighets förbundsmöte har öppnat.

Ombud från avdelningarna möts i två dagar.

Publicerad:

Förbundsmötet ska diskutera frågor som kommit upp i förbundets genomförda medlemsenkät.

Förbundets verksamhetsberättelse för 2016 och förbundets prioriterade mål i verksamheten nästa år ska också behandlas.

Sex yrkanden med utlåtanden från förbundsstyrelsen ska behandlas.

Under förbundsmötet ska LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson tala och 6F:s facklig-politiska ledare Anton Levein ska berätta om 6F:s germensamma arbete i den kommande valrörelsen.

Förbundsmötet hålls på Rönneberga i Lidingö kommun.

- Vi har två viktiga dagar framför oss och många av er kommer också att vara ombud på vår 18:e ordinarie kongress 25-27 maj nästa år. Vi har fått in 150 motioner till den, sa förbundsordförande Magnus Pettersson i sitt hälsningsanförande till förbundsmötets ombud.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: