Fastigos och Fastighets förhandlare efter att uppgörelse nåtts.

Fotograf: Janne Sparrman

Fastighets alla avtal klara

Nu är Fastighets alla avtal i årets avtalsrörelse klara. Städavtalen i egen regi, Almegas två och det med Idea blev de sista avtalen att bli klara.

- Vi har fått bra avtal där samordningen inom LO betytt mycket, säger förbundsordförande Magnus Pettersson

Publicerad:

- Jag är nöjd över att vi lyckats hålla i och fått igenom låglönesatsning på alla avtal. Jag är också mycket glad över det stöd vi fått från medlemmarna och från andra förbund när vi tvingats varsla för att få till avtal. När LO-samordningen fungerar som den gjort i år står alla LO-förbund starkare. I dessa tider betyder en samordning väldigt mycket för medlemmarnas möjlighet att få upp lönerna. Det har blivit bra treåriga avtal, säger Magnus Pettersson.

De sista avtalen som slöts är de två Almega-avtalen om städning i egen regi samt Idea - städning i egen regi. Förbundets Cirkulär för de avtalen bifogas här.

Cirkulär Almegas städ i egen regi

Cirkulär Idea städ i egen regi

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: