Fotograf: Ur Almegas branschrapport 2016

Seriösa företag drar sig ur offentlig upphandling

Arbetsgivarorganisationen Almega har släppt en rapport som visar att fler och fler seriösa företag drar sig ur offentlig upphandling

Publicerad:

Allt färre av Almegas medlemsföretag i service- och städbranschen vill delta i offentliga upphandlingar. Det visar Almegas egen branschrapport som bygger på undersökningar bland medlemsföretagen.

- Det råder fortfarande en enighet i branschen gällande den kritik som finns mot hur offentlig upphandling fungerar. Det är för stor fokus på priset och för dålig uppföljning av egna ställda krav. Det kan påvisas genom att företagens omsättning från offentlig marknad minskar med närmare fem procentenheter, skriver Almega i sin rapport.

Branschrapporten är alldeles ny och har nu lagts upp på Almegas hemsida.
Enligt rapporten är det knappt 40 procent av företagen som vill delta i offentliga upphandlingar. Almegas företag följer kollektivavtal och känner sig utkonkurrerade på förhand.

- Det främsta problemet med offentlig upphandling är, enligt medlemsföretagen, att för stor vikt läggs vid priset. Det är också den vanligaste anledningen till att företag väljer att inte delta i offentlig upphandling. Företagens genomsnittliga andel av omsättningen 2014/15 från offentlig upphandling var i viktad form 29,2 procent. Motsvarande siffra under 2013/14 var 34,1 procent. Det är anmärkningsvärt att andelen av företagens omsättning som kommer från offentlig upphandling minskar för första gången, skriver Almega i rapporten.


Läs hela rapporten på Almegas hemsida

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: