Samhallavtalet: Medlarna har frånträtt

Medlarna har frånträtt sitt uppdrag i förhandlingarna mellan LO-förbunden och Almega Samhallföretagen.

På onsdag träffas förbundens avtalssekreterare för att diskutera den uppkomna situationen.

Publicerad:

Medlingsinstitutet medlare Malte Eriksson, Jan Sjölin och Anders Forsberg beslutade på måndagen att frånträda den frivilliga medling som parterna begärde i början av september.

Medlarna meddelade att de träder tillbaka, då de anser att parterna står för långt ifrån varandra för att göra det möjligt att hitta en lösning .

Förbundens avtalssekreterare träffas på onsdag för att diskutera den uppkomna situationen. Kollektivavtalet löper ut den 30 september. Inga nya datum finns utsatta mellan parterna.

Tidigare i måndags träffades även LO-förbundens större delegation.

Det var i början av september som LO:s förhandlare meddelade att:

"Efter ett antal förhandlingsdagar innan sommaren och fortsatta förhandlingar efter semesteruppehållet kan vi nu konstatera att förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal med Almega Samhallförbundet inte kommer framåt.

Parterna kommer därför gemensamt att begära frivillig medling hos Medlingsinstitutet. Förhoppningen är att vi med medlares hjälp ska komma fram till ett nytt kollektivavtal."

Ann-Marie Stenberg Carlsson, LO, leder LO-förbundens förhandlingar tillsammans med Leena Kyhlros, IF Metall och Joakim Oscarsson, Fastighets.

Den större förhandlingsdelegation med rådgivande roll består av förtroendevalda från Samhall. Fastighets deltagare är Renee Lok , Borlänge, Urban Forsberg, Umeå, Mohammad Kazam Malaki, Helsingborg, Eshagh Najmeddin, Stockholm och Annica Falck, Skövde.

Avtalet gäller alla LO-förbunds medlemmar som jobbar på Samhall. Förhandlingarna sker under ledning av LO. Förhandlare från LO-förbunden Fastighets, IF Metall, HRF, Seko, Kommunal, Handels och GS deltar. Avtalet löper ut 30 september.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: