Förbundsmötet/Avtalsrådet bilderna

Bilder från Fastighetsanställdas Förbunds förbundsmöte/avtalsråd i oktober 2016

Bli medlem i Fastighets