Fastighets Studieprogram 2017

Fastighets Studieprogram för 2017 innehåller många fackliga utbildningar.

Hitta din väg till våra utbildningar. Klicka på länken Fackliga studier.

Publicerad:

"Den som har bra kunskaper har lättare att känna sig delaktig, i jobbet, i miljön eller i vardagslivet. Kunskap gör det lättare att förändra.

Medlemsbildningen i Fastighets är idén om fritt kunskapssökande som ger Fastighets medlemmar mod och kunskap att få makt och ansvar såväl i den egna vardagen som i arbetslivet och samhället som helhet.

Vi tror på medlemsbildningens möjligheter att utmana och vara en demokratisk förändringskraft. Vi är övertygade om att framtiden är påverkbar och att en annan värld är möjlig."

Medlemsutbildningar, avtal och förhandlingsutbildning, en ny kurs om att känna igen ekonomisk brottslighet. Fastighets studieprogram för 2017 finns nu ute.

Hitta din utbildning gå direkt till sidan om

Fackliga studier

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: