Fastighets förbereder sympatiåtgärder

Fastighets har fått begäran om sympatiåtgärder från Musikerförbundet, som vägras träffa kollektivavtal med produktionsbolaget bakom TV4-programmet Idol.

Publicerad:

Fastighets har mottagit en begäran om sympatiåtgärder från Musikerförbundet i konflikten med produktionsbolaget FremantleMedia som producerar programmet Idol för TV 4.

Musikerförbundet vill teckna kollektivavtal men FremantleMedia har vägrat.

– Fremantles agerande är så långt från den svenska modellen på arbetsmarknaden som man kan komma. Dels att de vägrar teckna kollektivavtal, dels genom de villkor som deltagarna tvingas på, säger Fastighets tredje förbundsordförande, Jari Visshed.

– Bolaget hävdar på fullt allvar att deltagarna bara arbetar 30 minuter per dag i genomsnitt. För att få delta måste de även avsäga sig sina upphovsmannarättigheter och binds till bolaget för lång tid framöver. För detta utgår en betalning om 875 kronor i veckan. Det är orimligt att ställa förhoppningsfulla 16–17-åringar med framtidsdrömmar som musiker inför sådana villkor, säger Jari Visshed.

– Fastighets kommer nu att förbereda vilka åtgärder som vi kommer att vidta med anledning av Musikerförbundets begäran om sympatiåtgärder, säger Fastighets tredje förbundsordförande, Jari Visshed.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: