Företag med schysta villkor i Fastighets branscher

Här hittar du företag som har schysta villkor inom Fastighets branscher.

Publicerad:

Auktoriserat Serviceföretag är skapat av Almega Serviceföretagen för att stärka branschens rykte genom att kontrollera och framhålla seriösa företag på marknaden. Företagen har schysta villkor. Ett auktoriserat företag är bundet av och ska följa kollektivavtal och följa gällande lagar och myndighetsföreskrifter.

Alla företag som är Auktoriserat Serviceföretag

För att vara Auktoriserat Serviceföretag krävs att företaget är medlem i någon av Almegas följande branschorganisationer:
• Almega Serviceföretagen (städföretagen/fönsterputsföretagen, saneringsföretagen, hemserviceföretagen),
• Fastighetsarbetsgivarna
• Samhallförbundet

Auktorisationskriterier

Frågor och svar

Det är en auktorisationsnämnd som godkänner de företag som ansökt om att få vara med. Nämnden är oberoende från Almega Serviceföretagens styrelse och arbetet leds av en opartisk ordförande. Ledamöterna skall vara välrenommerade och representativa företrädare för branschen. Fastighetsanställdas Förbund och Svenska Kommunalarbetareförbundet utser en ledamot vardera i auktorisationsnämnden.

Auktoriserat Serviceföretags hemsida 

Timkostnadsberäkning på Serviceentreprenadavtalet
Almega Serviceföretagen har tagit fram arbetskraftskostnaden per timme utifrån kollektivavtal mellan Almega Serviceföretagen och Fastighetsanställdas Förbund & SEKO. Kalkylen finns för nedladdning via Almega Serviceföretagens hemsida.

Klicka på länken nedan och välj sedan att klicka på "Kalkylen finns här för nedladdning" under rubriken Fastighetsanställdas Förbund & SEKO

Klicka här för Almegas timkostnadsberäkning

Bli medlem i Fastighets

Granskad: