Arbetsdomstolens hyvlingsdom skapar godtycklighet

Arbetsdomstolen har i dag sagt att Coop gjorde rätt när de utan uppsägning minskade sysselsättningsgraden för sina anställda.

- Det öppnar upp för arbetsgivarens godtycklighet och det kan knappast varit lagstiftarens mening, säger Fastighets ombudsman Ewa Edström.

Publicerad:

Fastighets ombudsman Ewa Edström var en av ledamöterna i arbetsdomstolen och hon har anmält en avvikande mening.

- Jag är mycket besviken på hur de övriga ledamöterna i domstolen resonerat i det här fallet. LAS är tänkt som en skyddslagstiftning för de anställda. Men arbetsdomstolens tidigare domar har nu lett fram till en praxis som gör det möjligt för en arbetsgivare att välja bland sina anställda vem som ska tvingas acceptera kortare arbetstid och en lägre lön utan att behöva ta hänsyn till hur länge de varit anställda, säger hon.

- Med nuvarande tolkning av lagen försvinner anställningstryggheten och öppnar upp för arbetsgivarens godtycklighet och det kan knappast varit lagstiftarens mening, säger Fastighets ombudsman Ewa Edström.

Handelsanställdas Förbund drev ett ärende till Arbetsdomstolen där tolv butiksmedarbetare på Coop i Marieberg tvingades gå med på detta, trots att det fanns andra som arbetat betydligt kortare tid i butiken.

Att erbjuda en omreglering av tjänsterna till lägre sysselsättningsgrad, som Coop gjorde i det här fallet, anser arbetsdomstolen, är att jämställa med en omplacering och är därmed inget brott mot lagen om anställningsskydd.

Läs mer om domen

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: