AA Idrott: Avtal klart

590 kronor för AA Idrott.

Publicerad:

Fastighets har nått en överenskommelse med motparten Arbetsgivaralliansen om Idrottsavtalet.

Överenskommelsen innebär löneökningar med 590 kronor i månaden. Lägsta grundlön höjs med samma summa från och med 1 april 2017.


Uppgörelsen har nåtts efter sedvanliga förhandlingar och är preliminär i avvaktan på förbundsstyrelsens beslut.


Avtalet gäller 1/11 2016 - 31/10 2017.

Avtalet gäller för anställda vid olika typer av idrottsanläggningar.

Uppgörelsen är preliminär i avvaktan på förbundsstyrelsens beslut.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: