6F stöder Kommunal

Idag varslade Kommunal om konflikt för anställda inom privat vård och äldreomsorg.

Fackförbunden inom 6F står bakom Kommunal i kampen för rättvisa och jämställda löner inom den privata vårdsektorn.

Publicerad:

Avtalssekreterarna i 6Fs fackförbund har gjort följande uttalande:

"Almega sticker återigen ut som den arbetsgivareorganisation som motsätter sig rättvisa löner mest av alla. Det är givetvis beklagligt att Almegas ideologi går före viktiga satsningar inom välfärden. Satsningar som är nödvändiga för att denna del av välfärden fortsatt ska kunna behålla kompetent personal och att vårdtagarna ska få bästa möjliga vård.

Kommunal har vårt fulla stöd i denna kamp.

Det är oacceptabelt att de anställda inom den privata vårdsektorn ska behandlas annorlunda än anställda hos offentliga, kooperativa och idéburna arbetsgivare. Med de miljardvinster som de privata vårdjättarna gör borde rimliga löneökningar för de anställda inte vara ett problem."

Mer om Kommunals varsel

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: