Fotograf: Anna Ledin Wirén

Vad vill du med Fastighets?

"Jag tror det är viktigt att komma ihåg. Alla fackföreningar är demokratiskt styrda. Det finns inte ”någon annan” som bestämmer hur det blir. Ingen lagstiftning som säger att det ska fungera si eller så. Det är vi tillsammans som ska diskutera och besluta om det."

Det skriver Fastighets ordförande Magnus Pettersson i krönika nr 9 2021.

I maj nästa år har Fastighets kongress. Då ska 160 ombud träffas och besluta om förbundets verksamhet och styrning. Alla som är medlemmar har kunnat skicka in förslag genom sin avdelning.

Det kan vara om vad som helst. Allt från organisation, förbundsstyrelse, nivån på medlemsavgift, verksamhetsområden, facklig-politisk samverkan till våra internationella relationer. Det beslutas av kongressen och det finns ingen innehållsmässig begränsning i rätten att lägga förslag.

Jag tror det är viktigt att komma ihåg. Alla fackföreningar är demokratiskt styrda. Det finns inte ”någon annan” som bestämmer hur det blir. Ingen lagstiftning som säger att det ska fungera si eller så. Det är vi tillsammans som ska diskutera och besluta om det. Det är också det som är det fina med att vara förtroendevald, att känna att man har många människor bakom sig i det man gör.

Fastighets har tappat en del medlemmar under 2021, skälen till det ser olika ut. Vi har dels haft en minskad aktivitet på arbetsplatserna under pandemin, vi har dels haft en ökad osäkerhet kring den egna arbetssituationen. Många känner att fackavgiften är en enkel utgift att stryka. Det här måste vi göra något åt. Alla förlorar på en minskad grad av organisering. Glöm nu inte att värva din kamrat!

På kongressen blir det nog mycket diskussioner om hur förbundet ska delas in. Ska vi mötas över geografisk plats, eller ska vi mötas genom yrkesgrupp? Vissa tycker att det är svårt att få sin röst hörd när alla ens fackliga kamrater jobbar med något annat, men man råkar bo i samma stad. Hur känner du kring det? Hör av dig till din fackklubb och delta i diskussionen.

Snart ska jag ge mig ut på vägarna och göra arbetsplatsbesök. Det är det jag har saknat mest sedan pandemin började. Att få träffa medlemmar. Jag hoppas vi ses!

Uppdaterad: