Fotograf: Anna Ledin Wirén

Högerpolitik belastar människors hälsa

"Man kan säga att bristande integration är en belastning för samhället. Men man kan inte dumpa invandrares löner, låta deras bostadsområden förfalla, vara passiv inför diskriminering, sparka upp grinden för arbetskraftsinvandring på vid gavel, och sedan säga att det är de själva som bär skulden för konsekvenserna."

Det skriver Fastighets ordförande Magnus Pettersson i krönika nr 7 2021.

I somras sa moderatledaren Ulf Kristersson att invandring är en belastning för Sverige. Jag har inte kunnat släppa det, orden har gnagt hela semestern, vad menar han? I Fastighets är vi 28 000 medlemmar. Nästan hälften är födda utomlands. Vi har medlemmar från alla kontinenter. Från Irak, Eritrea, Indonesien, Peru, Kina, Polen och många fler länder.

Det är städare som rengör och sanerar tusentals publika byggnader i Sverige. Det är fastighetsanställda som hjälper hyresgäster i hundratusentals bostäder, kontor och industrier. De monterar, byter ut, klipper, tätar, lagar. Deras arbete är en förutsättning för Sverige. Jag får inte ihop det, på vilket sätt belastas samhället?

Något som belastas är människors kroppar när de arbetar hårt i 15, 20, 30 år utan att få tillgång till rehabilitering eller god arbetsmiljö. Ulf Kristerssons parti har med en pilkastares precision punkterat den tidigare socialpolitiken, till exempel inom arbetsmiljö, socialförsäkringar och sjukvård. Många inom LO-yrken tar slut innan de fyllt 55. Hur ska de klara sina liv? Det struntar Ulf Kristersson i.

Man kan säga att bristande integration är en belastning för samhället. Men man kan inte dumpa invandrares löner, försämra deras livsvillkor, låta deras bostadsområden förfalla, vara passiv inför diskriminering, vara passiv inför uppgivenheten, sparka upp grinden för arbetskraftsinvandring på vid gavel, och sedan säga att det är de själva som bär skulden för konsekvenserna.

Det är ett ovärdigt utspel från moderatledaren. Han vill positionera sig nära Sverigedemokraterna för att behålla en del väljare. Men det här språkbruket, om människogrupper, om belastning, det är livsfarligt. Det leder oss mot avgrunden. Utmaningar finns, de är våra gemensamma, vi löser dem tillsammans som ett samhälle.

Uppdaterad: