Fotograf: Anna Ledin Wirén

Nr 1: Våra medlemmars verkliga värde prövas

"Vi är en viktig del i det som får Sverige att fungera. När vi är borta så märks det. Nu ska våra medlemmars verkliga värde prövas i förhandlingarna. Vi är beredda."

Förbundsordförande Magnus Pettersson i krönika i Fastighetsfolket nr 1 2020.

"Det nya året 2020 har just börjat och nu drar avtalsrörelsen i gång på allvar för oss i Fastighets. Alla våra kollektivavtal ska omförhandlas i år.

I slutet av januari träffas de förtroendevalda som fått uppdraget att sitta i våra
förhandlingsdelegationer. Då tar vi de sista diskussionerna innan vi formulerar
avtalskraven för de olika kollektivavtalen vi har med våra motparter.

Grundidén med ett kollektivavtal är att ingen ska tvingas konkurrera ut sina arbetskamrater genom att gå med på lägre lön eller sämre villkor än vad andra har. Avtalen innehåller minimiregler och ingen arbetsgivare är förhindrad att erbjuda ännu bättre löner eller arbetsvillkor.

Vår LO-samordning inför avtal 2020 betyder en låglönesatsning som blir mer kraftfull den här gången.

För att nå gemensamma LO-mål är det nödvändigt med satsningar som verkligen
märks i plånboken för lågavlönade. Att höja den lägsta lönen i avtalet med utfallet för uppgörelsen är en grundförutsättning som alltid är lika viktig för oss i Fastighets.

Både procentsats och krontal ska vara med när det första avtalet – märket – görs
upp i mars. Vårt gemensamma krav är ett löneutrymme på 3 procent. Det skulle innebära 783 kronor i löneutrymme för dem som tjänar under 26 100 kronor.


I våra avtal ingår alla medlemmar som arbetar som del- och heltidsanställda.
Vi är fastighetsarbetare vid privata, allmännyttiga och kooperativa bostadsföretag.
Vi är städare och fastighetsskötare anställda i entreprenadföretag och i egen regi.

Vi är fönsterputsare och Folkets Huspersonal. Vi har också yrken som områdes-
och kvartersvärdar, elektriker, ismaskinsförare, rörläggare, VVS-arbetare och sanerare.

Vi är en viktig del i det som får Sverige att fungera. När vi är borta så märks det. Nu ska våra medlemmars verkliga värde prövas i förhandlingarna. Vi är beredda."

Magnus Pettersson, förbundsordförande 

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: