Fotograf: Anna Ledin Wirén

Vi måste få till en kraftfull låglönesatsning

"För att nå de gemensamma LO-målen är det nödvändigt med satsningar som verkligen märks i plånboken för lågavlönade."

Fastighets förbundsordförande i senaste krönikan i Fastighetsfolket nr 9, 2019.

"Nästa år ska tre miljoner anställda i Sverige få nya löner. Vi i Fastighets har två övergripande viktiga mål i Avtal 2020. Vi vill minska löneskillnaderna mellan mans- och kvinnodominerade yrkesområden och minska lönegapet mellan arbetare och tjänstemän.

Vi står inte ensamma bakom detta mål. Alla förbund i LO är med. Vi är överens om att det ska ske steg för steg fram till 2028. Löneskillnaden mellan kvinnor och män ska halveras till dess. Alla 14 förbund har fattat ett gemensamt beslut, men vi har olika vägar att nå dit.

Men då måste sättet som vi gör upp om lönerna, det som kallas lönebildning, göras på ett delvis annat sätt än hittills. Annars missar vi målet och det rejält. Med hittillsvarande takt når vi jämställda löner först om dryga 40 år.

Vi måste få till gemensamma breda låglönesatsningar som träffar de lågavlönade yrkesgrupperna. Under förra avtalsrörelsen satsades extra på dem som tjänade under 24 000 kronor i månaden. Utfallet blev ändå begränsat och det blev ett mycket litet steg mot det LO-gemensamma målet om att halvera lönegapet till år 2028.

Vår LO-samordning inför avtal 2020 behöver en låglönesatsningen som blir mer kraftfull den här gången. En rapport till 6F:s lönepolitiska projekt visar att alla med en lön under 28 000 kronor per månad bör få ett lönepåslag i kronor medan de över denna nivå får procentuella löneökningar. För att nå de gemensamma LO-målen är det nödvändigt med satsningar som verkligen märks i plånboken för lågavlönade.

Vi i Fastighets ska nu, tillsammans med de övriga LO-förbunden, att ta fighten för att nå de mål som vi kommit överens om. Det handlar om att minska lönegapet mellan arbetare och tjänstemän. Det handlar om höjningar av lägstalönerna. Tillsammans kommer vi att nå målen, tillsammans är vi starka."

Magnus Pettersson, förbundsordförande Fastighets

 

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: