Fotograf: Anna Ledin Wirén

Med samordning hittar vi vägen framåt

"LO:s representantskap beslutar snart om gemensam LO-samordning i avtalsrörelsen nästa år. LO-samordning är gemensamma krav för alla 14 LO-förbund.

Med samordning står vi starkare, utan samordning blir det tufft att få till bra avtal."

Förbundsordförande Magnus Petterssons krönika i Fastighetsfolket 8 2019:
"LO:s representantskap beslutar snart om gemensam LO-samordning i avtalsrörelsen nästa år. LO-samordning är gemensamma krav för alla 14 LO-förbund. Med samordning står vi starkare, utan samordning blir det tufft att få till bra avtal.

I förra avtalsrörelsen, 2017, hade vi samordning och fick gehör för att kräva att alla som tjänade 24 000 kronor i månaden och lägre skulle få sin löneökning i kronor istället för i procent.

Den här gången har vi 6F-förbund sagt att gränsen för krontalspåslag eller  procentpåslag ska räknas vid 28 000 kronor i månaden. Då vet vi att vi når mer jämställda löner och det är en del i hela LO:s målsättning.

Vi i Fastighets har som förbund tvingats varsla om stridsåtgärder i alla de senaste avtalsrörelserna på grund av vårt krav på löneökningar i kronor i stället för i procent och att vi vill ha samma höjning på lägstalönerna som på utgående löner.

När vi har varslat hamnar vi i medling under statliga Medlingsinstitutet. Nivån på löneökningarna, märket, har satts av industrins parter och de har varit i procent och det blir även facit för de statliga medlarna. Det innebär att vi med våra krav på krontal hamnar över industriuppgörelsens procentsats.

Medlarna hävdar att allt värde i avtalet ska räknas och vi förväntas då sälja andra värden i redan ingångna avtal för att få de rätta löneökningarna, i samma nivå som andra.

Nu ska det vara slut på det. Vi kommer att kräva krontal även om det innebär högre procentsats. Med en LO-samordning där vi är överens och där vi får bra krontalspåslag hittar vi i LO-förbunden den rätta vägen framåt.

Hur starka vi står i avtalsrörelsen avgörs ändå av att organisera så många som möjligt på våra arbetsplatser.

Värva din arbetskamrat som medlem, det är den bästa förberedelsen.

Magnus Pettersson, förbundsordförande

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: