Fotograf: Anna Ledin Wirén

Ju fler som värvas, desto starkare blir vi

- När vi möter våra arbetsgivarmotparter i raka förhandlingar är det vår egen styrka som avgör hur bra kollektivavtalen kan bli.

- Därför vill jag än en gång säga att den bästa förberedelsen är att se till att så många som möjligt är medlemmar på våra arbetsplatser.

Krönika av förbundsordförande Magnus pettersson i Fastighetsfolket nr 7 2019.

Jag vill passa på och hälsa till alla medlemmar efter sommaren. Jag hoppas att ni har haft en bra semester med trevliga och avkopplande stunder.

Min andra hälsning till er är att ni, var och en, kan bidra till att vi blir starkare i Fastighets. Värva en arbetskamrat som medlem!

Vi står inför en ny avtalsrörelse 2020 där vi ska försöka få fram löneförhöjningar
och förbättrade villkor för alla i våra kollektivavtal. Styrkan i våra krav avgörs av hur
många som är medlemmar på arbetsplatsen.

Just nu pågår diskussioner om hur vi ska möta arbetsgivarna och andra parter som
vill passa på att försämra våra villkor den närmaste tiden. I Fastighets har vi haft
regionala avtalsråd i våras och i slutet av oktober möts vi i ett centralt avtalsråd.

På vårt centrala avtalsråd samlar vi ombud från hela landet, valda i våra avdelningar. Där förs diskussionerna om vilka krav vi ska gå fram med, utifrån diskussionerna i de regionala avtalsråden.

Samtidigt pågår processer på andra håll som har stor betydelse för vilka krav vi i
Fastighets för fram i avtalsrörelsen.

I 6F-förbunden samordnar vi oss och använder vår gemensamma styrka, inte
minst inom LO för att hitta en samordning i de krav som vi kan gå fram med, alla 14
LO-förbund.

LO:s representantskap möts den 23 oktober för att då förhoppningsvis kunna fatta
beslut om en gemensam LO-samordning, vår önskan och förhoppning är att vi
kommit överens om hur vi kan gå fram tillsammans till dess.

Men när vi möter våra arbetsgivarmotparter i raka förhandlingar med början i mars–april nästa år är det vår egen styrka som avgör hur bra kollektivavtalen kan bli. Därför vill jag än en gång säga att den bästa förberedelsen är att se till att så många som möjligt är medlemmar på våra arbetsplatser.

Värva din arbetskamrat så blir vi starkare. 

Magnus Pettersson
Förbundsordförande

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: