Fotograf: Anna Ledin Wirén

Vi vill satsa extra på de lågavlönade

"I nästa avtalsrörelse behövs extra satsningar där de med lön under 28 000 kronor per månad får löneökningar i kronor medan de över får löneökningar i procent."

Förbundsordförande Magnus Pettersson i krönika i Fastighetsfolket nr 6 2019.

Fastighets och alla andra förbund inom 6F har länge kritiserat dagens lönebildningsmodell, där industrin sätter ett märke som övriga på arbetsmarknaden ska följa. Nu finns alternativet.

Vi har presenterat 6F:s nya lönebildningsförslag och det tar avstamp i att vår nya modell måste få bred legitimitet och därmed ta bred hänsyn till hela arbetsmarknaden.

Relativlöneförändringar mellan kvinnor och män, branscher och yrken måste vara möjliga och löneklyftan mellan arbetare och tjänstemän ska minska.

LO-SAMORDNINGEN HAR ingen formell betydelse längre eftersom industriförbunden inom ramen för industriavtalet förhandlar på eget bevåg utan att gå via LO. Den nya lönenivån sätts bara av några få förbund inom industrin. I vårt 6F-förslag ska alla viktiga beslut om märkets nivå, avtalsperiodens längd eller låglöneprofil i stället fattas i LOs styrelse.

LO HAR SOM MÅL att halvera löneskillnaderna mellan kvinnor och män till år 2028. För att nå målet behövs breda låglönesatsningar som i huvudsak träffar de kvinnodominerade yrken som finns längst ned på löneskalan. I nästa avtalsrörelse behövs extra satsningar där de med lön under 28 000 kronor per månad får löneökningar i kronor medan de över får löneökningar i procent. Krontalsökningen ska motsvaras av det procenten utgör på 28 000 kronor.

Löneskillnaden mellan arbetare och tjänstemän innebär att löneklyftorna ökar när löneökningar sätts i procent. Vi förbund inom 6F kommer efter sommaren att bjuda in LO och PTK och de tjänstemannaförbund som så önskar till en diskussion kring dessa frågor för att se om det går att nå en samsyn kring ett nytt avtal för lönenormering på svensk arbetsmarknad.

Så där ser vi på framtiden. Den går att förändra till det bättre. I höst börjar lönerörelsen på allvar.

MED DETTA SAGT önskar jag alla en fin sommar med avkopplande stunder.

Magnus Pettersson, förbundsordförande Fastighets

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: