Fotograf: Anna Ledin Wirén

Kollektivavtalet visar vårt värde

"Det finns inga garantier för att vi får behålla det vi har idag och förbättra villkoren om vi i facket, i Fastighets, tappar i styrka."

Fastighets ordförande Magnus Pettersson i denna krönika i Fastighetsfolket nr 4, 2019.

"Vi i Fastighets förhandlar fram de kollektivavtal som finns för våra branscher. Kollektivavtalet är vårt värde, det som vi kommit överens om ska gälla för de anställda i våra branscher. Utan det är det bara arbetsgivaren som bestämmer, då blir löner, arbetsvillkor, arbetstider och försäkringar i arbetet enbart beroende av arbetsgivarens godtycke.

Våra kollektivavtal är resultat av många års hårt arbete av våra föregångare, av vad vi lyckats föra fram i förhandlingar genom åren. Avtalen är inte givna. Det är ett avtal mellan parter som lovar att hålla det som står där.

Det finns inga garantier för att vi får behålla det vi har idag och förbättra villkoren om vi i facket, i Fastighets, tappar i styrka.

Samtidigt gäller avtalet även för icke medlemmar. Alla som arbetar på arbetsplatser med kollektivavtal har samma villkor. På så sätt skyddas villkoren för de som är medlemmar och det gör att arbetsgivaren inte kan utnyttja och bara anställa icke medlemmar till sämre villkor.

Ett avtal sluts mellan parter som respekterar och förstår varandra utifrån den styrka som finns. För vår del innebär det att vi måste vi vara många för att vara starka och få till bra avtal.

Därför är det avgörande att så många som det går är medlemmar i Fastighets, i facket, på våra arbetsplatser. Jag uppmanar alla att prata med era arbetskamrater som ännu inte är medlemmar, få dem att gå med. För de kollektivavtal som finns kommer inte av sig själva.

Fler medlemmar i Fastighets på arbetsplatsen ger, enkelt uttryck, bättre kollektivavtal. Allt för många ser inte sambandet med att vara medlem och de villkor vi får till i avtalen.

Men jag vet att många vill få bättre villkor. Då finns det bara en väg. Vi måste bli fler medlemmar på arbetsplatsen. Att få fler att gå med i Fastighets är din bästa och starkaste solidaritetshandling.

Tillsammans kan vi!"

Magnus Pettersson, förbundsordförande Fastighetsanställdas Förbund

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: