Fotograf: Anna Ledin Wirén

Framtiden kräver att vi sätter rätt löner

"Sverige behöver avtalsrörelser där lönerna sätts så att det blir mer rättvist och mer jämställt. Det är kravet som framtiden ställer på oss och vi i 6F tillhör den."

Förbundsordförande Magnus Pettersson i krönika i Fastighetsfolket 5.

"Det världsomspännande serviceföretaget ISS är verksamt i städbranschen. Det är branschledande i Sverige och verkar nu börja agera som en arbetsgivare utan respekt för de anställda och deras förutsättningar.

De inför en ny mobiltelefonpolicy som kräver att egen privat mobiltelefon används
för att tidrapportera, ansöka om ledighet och för att använda ISS kommunikations-kanaler. Dessutom har företaget börjat kräva att de anställda ska ställa upp med egna bilar för att klara av städuppdragen.


Så här i början av juni pågår viktiga förberedelser inför de nya förhandlingar om riksavtal som sker nästa år. Då går de flesta av våra kollektivavtal ut och vi ska förhandla fram bra löneökningar och försvara de anställningsvillkor som finns.

Avtalsrörelsen är alltid viktig för att hävda vår styrka och få fram de rätta löne-ökningarna och försvara anställningsvillkoren i våra avtal.

Inför avtalsrörelsen har vi deltagit i 6F-förbundens lönebildningsprojekt.

Expertrapporter har visat att när fack och¨arbetsgivare förhandlar fram den nivå som
löneökningarna hamnar på, det som kallas märket, så har den nivån blivit för låg. Det har drabbat kvinnor i LO-yrken och då särskilt i serviceyrken. De som gynnas är
i stället redan högavlönade.

Den senaste rapporten visar att arbetsgivarnas argument om att hålla ned lönerna
i Sverige för att klara konkurrensen med omvärlden allvarligt har skadat hela den
svenska ekonomin. Löntagarna i Sverige har fått ut 0,5 procent för låga löner varje
år och det är en av huvudorsakerna till att Riksbanken inte klarat av inflationsmålet
och att Sverige har fått minusränta.

Om några dagar kommer förbunden i 6F att redovisa våra gemensamma 
ståndpunkter om hur vi vill se lönebildningen i Sverige.

Sverige behöver avtalsrörelser där lönerna sätts så att det blir mer rättvist och mer jämställt. Det är kravet som framtiden ställer på oss och vi i 6F tillhör den.

Håll utkik.

Magnus Pettersson
Förbundsordförande"

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: