Fotograf: Anna Ledin Wirén

Det är ett viktigt år som väntar

"Det går faktiskt att säga att det också hänger på hur många nya medlemmar som avdelningen värvar om det blir ytterligare ombud för avdelningen. Fler medlemmar innebär en starkare fackförening även i fortsättningen."

Förbundsordförande Magnus Pettersson i krönikan i Fastighetsfolket nr 1 2019.

Vi är i början av det nya året 2019. Jag hoppas alla har haft möjlighet till bra ledighet under de helger som avslutade 2018 och började detta år.

Vi tappade medlemmar under årets nio första månader, men lyckades vända den trenden under de sista tre månaderna då vi ökade igen. Viktiga och bra besked. Men resultatet innebär ett minus för hela året.

De första månaderna på året är det viktiga årsmöten i verksamheten. Klubbarna har sina årsmöten under januari och februari och avdelningarna sina under februari. Nytt för i år är att avdelningarnas kongressombud väljs redan nu på avdelningens årsmöte. Varje avdelning har minst ett ombud på kongressen. Fjolårets kongress beslöt att utöka det totala antalet kongressombud från 121 till 160. Det innebär att avdelningar kan få fler ombud beroende på
medlemsantalet.

Det går faktiskt att säga att det också hänger på hur många nya medlemmar som avdelningen värvar om det blir ytterligare ombud för avdelningen. Fler medlemmar innebär en starkare fackförening även i fortsättningen.

I vår håller varje region sina avtalsråd och behandlar förslag på krav inför avtalsrörelsen nästa år. I oktober hålls förbundets centrala avtalsråd, som tar upp de förslag som kommer från regionens råd.

Samtidigt jobbar vi i Fastighets och de övriga förbunden inom 6F för att få till en sammanhållen LO-samordning inför förhandlingarna med arbetsgivarna. Det är väldigt viktigt för resultatet i våra egna förhandlingar.

6F är LO-förbunden Fastighets, Seko, Byggnads, Elektrikerna och Målarna tillsammans. Vi håller ihop och stöttar varandra, inte minst i avtalsrörelser.

I år är det Fastighets tur att leda 6F och jag är ordförande för 6F. Vi kommer att fortsätta vårt goda samarbete inom 6F-förbunden.

Magnus Pettersson
Förbundsordförande Fastighets

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: