Fotograf: Anna Ledin Wirén

Ordförande har ordet 2018

"Vi har en valrörelse gemensamt i 6F-förbunden, där kan ni alla lokalt och regionalt tillsammans arbeta för en valseger, allas arbete och röster behövs i det arbetet."

Förbundsordförande Magnus Pettersson i sin första krönika i Fastighetsfolket sedan han blivit omvald av kongressen.

Bli medlem i Fastighets

Granskad: