Fotograf: Anna Ledin Wirén

Ordförande har ordet 2018

"Att öka den fackliga närvaron på arbetsplatserna är det viktigaste. Vi ska finnas där medlemmarna jobbar, där vi syns får vi ökat förtroende och får fler att vara med i facket och känna gemensam styrka. Alla ska vara medlemmar på arbetsplatsen, det är vårt mål."
Magnus Pettersson i krönika i Fastighetsfolket 10 2018.

Bli medlem i Fastighets

Granskad: