Fotograf: Anna Ledin Wirén

Ordförande har ordet 2018

...."vi röstar om framtiden för fackföreningsrörelsen, för tro mig - vi kommer bli utmanade." Magnus Pettersson i ny krönika  i Fastighetsfolket 7 2018.

Bli medlem i Fastighets

Granskad: