Noggrann process inför kongressen

Fastighets förbundsordförande Magnus Petterssons krönika i Fastighetsfolket nr 9 2017.

Vi har registrerat 150 motioner i vårt system inför vår kongress den 25–27 maj 2018. Förbundsstyrelsens uppdrag är nu att gå igenom alla motioner och komma fram till förslag som kongressen kan diskutera och besluta om.

Det är en noggrann process där vi läser och diskuterar flera gånger. I april nästa år ska allt vara klart och skickas då ut till kongressens ombud. Kongressombud är de ombud som väljs vid avdelningarnas årsmöten i februari nästa år. Kongressen hålls på Stora Essingen i Stockholm.

Fastighets och Seko har under en tid diskuterat förutsättningarna för att bilda ett gemensamt
förbund. Samarbetet mellan Seko och Fastighets har sedan 6F bildades utvecklats och fördjupats. Vi har tidigare gjort en förstudie och nu har förbundsstyrelserna i de båda förbunden beslutat att tillsätta en utomstående utredare som ska titta på förutsättningarna.

Både jag och Sekos förbundsordförande Valle Karlsson är överens om att vi har en bred samsyn mellan förbunden i avtalsfrågor, arbetsmiljöfrågor, studier och näringspolitiska
frågor. Vi är också överens om att arbetet får ta tid. Vi tror båda på fördjupat samarbete
och i förlängningen en sammanslagning. Ett gemensamt förbund mellan Seko och Fastighets
skulle få 150 000 medlemmar.

I avtalsrörelsen återstår ett fåtal kollektivavtal. Jag är mycket nöjd med att LO-förbundens
gemensamma låglönesatsning burits hem. Vi har inte behövt betala med försämringar i avtalen för att få den satsningen, vilket det har varit starka krav på från arbetsgivarna, med Almega i spetsen.

I uppgörelsen med Fastigo finns en viktig sak för framtiden, som jag vill lyfta fram. Vi har bestämt att mötas i förhandlingar om att skapa ett lärlingsavtal. Det kan bli en viktig del i arbetet med att få in fler unga i branschen. De lärlingsavtal som finns i byggbranschen har visat på ett bra resultat.
Magnus Pettersson, Förbundsordförande

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: