Ingen enkel avtalsrörelse

Krönika nr 1 i Fastighetsfolket 2017

Bert-Ove Pettersson, förbundsordförande i Fastighets 1980–1993, gick bort i slutet av förra året, 83 år. Även han visste att om förbundet ska vara starkt måste vi vara många.

Bert-Ove var en ordförande som försvarade vidsynthet och solidaritet med de svaga och det finns även ett kongressbeslut om att förbundet ska ha mer
rock´n roll i all verksamhet som togs under hans tid som ordförande. Vi är många som kommer att sakna honom, både med glädje och sorg.

Nu går vi in i ett nytt spännande år med en ny avtalsrörelse. Den här gången är vi bättre rustade därför att vi har en gemensam LO-samordning på plats. Alla medlemsförbund är med. Det blir inte någon enkel avtalsrörelse för det. Avgörande är, som alltid, medlemmars och förtroendevaldas gemensamma kraft i att stå upp för våra kollektivavtalsvärden.

Det gör det ännu mer viktigt att få med så många som möjligt som medlemmar i förbundet och att vara engagerade.

I februari har Fastighets avdelningar i hela landet sina årsmöten. Då hoppas jag, övriga i förbundsledningen, förbundsstyrelsen och våra verksamhetsansvariga på förbundet få möta så många som möjligt på våra möten. Vi ska delta på avdelningsmöten i hela landet. Kolla gärna att din avdelning begärt medverkan från förbundet.

Våra avdelningsmöten är grunden för demokratin i Fastighets. Det är där som varje medlem kan göra sin röst hörd. På årsmötena i februari väljs, förutom avdelningarnas styrelser, även avdelningarnas
representanter till förbundets förbundsmöte och avtalsråd samt ombud till förbundets kongress.
Missa inte chansen att påverka direkt, gå på din avdelnings möte.

Den avgörande fasen i avtalsrörelsen för Fastighets del drar i gång i mitten av februari. Då träffas de centrala avtalsdelegationerna. I slutet av mars går de första avtalen ut och nya ska förhandlas fram.

Magnus Pettersson, förbundsordförande

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: