2018 med kongress, val och organisering

"Ett långt avtalsår är snart slut. Vi kan vara nöjda.

I år har vi haft en LO-samordning som har fungerat och hållit hela vägen och det märks på resultatet. Vi har fått lönehöjningar och den viktiga låglönesatsningen utan att behöva betala med försämringar i andra delar av avtalen."

Magnus Pettersson, Fastighets förbundsordförande i senaste krönika i Fastighetsfolket nr 10 2017.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: