LO-samverkan med låglöneprofil

Krönika i Fastighetsfolket 9 2016

Det ser ut som om vi får till en LOsamordning för avtalsrörelsen 2017. Alla förbund har dragit sitt strå till stacken för att hitta krav som kan accepteras av alla 14 förbund. 

De gemensamma kraven har en tydlig låglöneprofil där alla som tjänar under 24 000
kronor i månaden deltar i en fördelningsprofil som ska innebära krontalspåslag. Vårt gemensamma krav där är 672 kronor i månaden. För dem som tjänar mer än 24 000 i månaden är kravet 2,8 procent i påslag.

För Fastighets är låglöneprofilen mycket viktig. En majoritet av medlemmarna får ta del av krontalspåslaget.

DET ÄR BRA ATT VI HAR NÅTT så här långt i förbundens diskussioner med varandra och jag ser fram emot att alla 14 LO-förbund deltar. Det är så vi blir en starkare röst tillsammans.

I Fastighets har vi också genomfört förbundets nionde förbundsmöte och det fjärde avtalsrådet. Ombuden på avtalsrådet diskuterade kommande avtalskrav inför riksavtalsförhandlingarna nästa år. I gruppdiskussioner behandlades alla avtalsområden och sen redovisades alla diskussioner inför hela avtalsrådet.

Jag vill tacka alla ombuden som bidrog till att vi hade ett bra och givande avtalsråd. Det är förbundsstyrelsen som senare beslutar om de avtalskrav som vi går fram med.

NÅGOT SOM BEKYMRAR MIG lite extra är signalerna om kraftigt försämrad arbetsmiljö för de anställda inom Samhall. Jag kan inte i dag säga hur vi ska agera för
att bidra till lösningen. Men vi följer vad som sker och är beredda att bidra till de förändringar som måste komma.

Nu ser vi fram mot en ny avtalsrörelse och min uppmaning till alla medlemmar är att alla kan bidra till att göra så att vi blir en starkare part. Kolla att så många som möjligt är medlemmar i förbundet. Vår styrka är att vi är många, hjälp fler att bli medlemmar,
fråga dina arbetskamrater. Du hittar hur det går till via www.fastighets.se.

Magnus Pettersson, förbundsordförande Fastighets

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: