Våga ge LO mandat


Sommarsemestrarna är snart över. Jag hoppas att ni är utvilade och redo för nya saker.

Strax före midsommar hade vi LO-kongress i Stockholm. Då fick vi se många yngre ombud från olika förbund som gjorde bra ifrån sig. Jag är fortfarande imponerad över hur väl förberedda de äntrade talarstolen och tog sakliga debatter som starkt bidrog till att flytta fram LO:s positioner.

Två beslut under kongressen tycker jag är extra viktiga.

Det ena är frågan och beslutet om en utredning av LO:s roll och uppgifter i framtiden; vilka uppgifter som ska ligga hos LO respektive våra olika förbund. Diskussionen visar tydligt att om vi i medlemsförbunden vill att LO ska vara en stark röst i samhällsdebatten, i arbetslivet och i politisk påverkan, så är det upp till oss i förbunden att våga ge LO mandat i frågorna. LO:s viktigaste roll, nu och i framtiden, är att samordna förbundens olika frågor.

Det andra är beslutet om att LO ska verka för att det inte ska finnas möjlighet i LAS att anställa på allmän visstid. Allmän visstid skapar oreda och otrygghet på arbetsmarknaden, där de anställda i denna form får betala ett allt för högt pris. I denna fråga var det mycket debatt, i grunden är alla överens om att möjligheten ska bort. Det finns då två vägar att gå, förändring av LAS eller att reglera frågan i våra kollektivavtal, nu beslutade en majoritet att gå lagstiftningsvägen.

Nu tar vi nya tag inför höstens arbete.

Först har vi frågan om att fatta beslut om att utreda ett bildande av ett nytt förbund
tillsammans med Seko.

Senare kommer två viktiga riksavtal att förhandlas, för Samhall och för AA Idrott.
Eftersom vi nu tecknat ettårsavtal innebär det att höstens förbundsmöte också blir ett centralt
avtalsråd för att diskutera avtalskrav till avtalsrörelsen 2017. Det har också påbörjats ett arbete
för att i kommande avtalsrörelse hålla ihop i en LO-samordning.

Magnus Pettersson, förbundsordförande

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: