Solidaritet med städarna

Vi har ett avtal klart för städarna i Serviceentreprenad. För att få till avtalet var vi tvingade att ta till varsel om städstrejk. Vi fick en löneökning på 590 kronor och en lägstalön som höjs lika mycket.
För oss är det självklart att våra städare får samma löneutveckling som andra.

I vår 6F-samordning har vi sagt att vi respekterar den rekommendation som LO och Svenskt Näringsliv kommit överens om. Den säger 590 kronor eller 2,2 procent efter sedvanliga förhandlingar.

Det var en av grunderna till vårt varsel om stridsåtgärder för städarna. Den andra grunden är avtalets allmänna anställningsvillkor och tryggheten i anställningen.

Här handlar det för vår del om att begränsa möjligheterna till den hyvling som arbetsgivare använder sig av. Anställda behandlas godtyckligt och kan få halverad anställningsgrad och halverad inkomst från den ena dagen till den andra. Att arbetsgivare så medvetet rundar lagen om anställningsskydd skapar ohållbar och otrygg vardag för städare.

Vi vill ha ett avtal som begränsar den här möjligheten att runda LAS. Städare behöver också en trygg inkomst av sin anställning.

Vi begärde sympatiåtgärder från de förbund som ingår i 6F-samordningen och där fick vi stort stöd med solidaritet och sympativarsel. Vi begärde även att andra LO-förbund skulle ställa upp med stöd för våra städare.

LO-kongressen genomförs i tiden mellan skrivandet av dessa rader och utgivningsdagen. Där ska vi gemensamt fatta beslut om viktiga framtidsfrågor för oss alla och välja ledning och styrelse.

När den här krönikan är tryckt och hamnat i din brevlåda vet vi mer om hur det går och då stundar midsommartider. Jag vill önska alla en bra sommar och en fin ledighet för dem som har sådan. Jag tror på en sommar med solidaritet.
Magnus Pettersson, förbundsordförande

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: