Det är hårda toner

Motparternas krav i årets avtalsrörelse är en dyster läsning för den som tror på självständiga parter på svensk arbetsmarknad.

Våra motparter blir mer och mer partipolitiska i samklang med allianspartiernas agerande.

AVTALSRÖRELSEN HAR börjat. I dagarna har vi överlämnat våra avtalskrav till några av våra motparter. Då har vi också fått motta deras krav. Vi känner igen dem från tidigare år.

De vill inte ha individgarantier. Lägstalönerna ska frysas. De vill ha ännu större friheter att förhandla löneökningar lokalt, utan några siffror i centrala avtal. De har starka krav på försämringar i de avtalade villkoren. Det finns alltid grupper som ska ges betydligt sämre villkor, tidigare ungdomar nu nyanlända.

En dyster läsning för den som tror på självständiga parter på svensk arbetsmarknad. De idéer vi hittar i deras krav gör att jag kan konstatera att våra motparter bara blir mer och mer partipolitiska i samklang med allianspartiernas agerande. Deras positioner för dem allt längre från rollen som självständiga parter på arbetsmarknaden.

"Risken är stor för en stökig avtalsrörelse"

DET ÄR HÅRDA TONER från våra motparter inledningsvis i årets avtalsrörelse. Mot den bakgrunden är risken stor för en tuff och stökig avtalsrörelse. Det går inte att säga att deras krav möter någon större genklang hos oss. Vi 6F-förbund står tillsammans för de krav jag presenterade i min förra krönika.

I den här krönikan vill jag passa på att beklaga att vi haft stora problem med vårt nya administrativa system. Problemen har tyvärr drabbat många medlemmar i form av problem med inbetalningen av medlemsavgiften.

Vi har jobbat hårt för att hitta orsakerna till alla problem och nu hoppas och tror vi att det ska fungera bättre i fortsättningen.

SAMTIDIGT VILL JAG berätta om andra saker som går åt rätt håll. Ungdomsarbetslösheten går ner, månad för månad. Och det utan att det har behövt sänkas några trösklar och försämra kollektivavtalen. Vi har andra vägar framåt än våra motparter. Våra vägar fungerar bättre.

Magnus Pettersson, förbundsordförande

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: