Du behövs i politiken!


Krönika i nr 10 av Fastighetsfolket 2016.

VI lämnar snart året 2016. Det har varit ett år av avtalsrörelse men tyvärr utan LO-samordning, med allt vad det innebär. En utebliven LO-samordning innebär ju att de avtalsområden som inte har högre löneprofil får ta stryk. I klartext att de som tjänar mindre får betala mer för att få en löneutveckling.

Nu blickar vi framåt och 2017 blir ett avtalsår då vi räknar med en LO-samordning som ger oss bättre styrka och därmed bättre resultat, utan försämringar i avtalen.

JAG KÄNNER EN VISS ORO för den politiska utvecklingen i världen och i Sverige. Främst med tanke på Trumps erövrande av presidentmakten i USA och samtidigt Sverigedemokraternas ställning i den svenska debatten.

Det blir allt viktigare att engagera sig politiskt för att främja demokrati för att möta dessa högerkrafter. Vi måste vara med och påverka politiken i rätt riktning. I Fastighets har vi alltid haft en facklig/politisk samverkan till gagn för medlemmarna. Det ska vi fortsätta med. Tillsammans kan vi göra stor nytta.

I skrivande stund har vi blivit varse hur ungdomar utnyttjas av produktionsbolaget bakom Idol-tävlingen på TV4. Musikerförbundet, ett av 14 medlemsförbund i LO, har krävt kollektivavtal men produktionsbolaget har vägrat. 6F-förbunden var tidigt ute och stöttade Musikerna. Nu förbereder vi också sympatiåtgärder som stöd i kampen. Kollektivavtal ska gälla på hela arbetsmarknaden.

MED DETTA NUMMER av Fastighetsfolket kommer den nya medlemskalendern för 2017. Den har även information om viktiga försäkringar för alla medlemmar. Jag hoppas den kommer till nytta, jag vet att många uppskattar den.

Nu tar vi nya tag för nästa år och jag vill önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Magnus Pettersson förbundsordförande

Uppdaterad: