Avtalskraven klara

"Den stora fackliga utmaningen i år blir till att börja med att få till en bra avtalsrörelse. Vår nya 6F-samordning är mycket viktig och glädjande, nu när LO-samordningen föll."

Jag vill hälsa alla en god fortsättning på det nya året. Ett nytt år innebär nya utmaningar, både politiska och fackliga.

De politiska utmaningarna är många och stora. Vi måste fortsätta satsa på full sysselsättning, det är viktigare än någonsin. Det har börjat gå åt rätt håll med allt fler i jobb och därför är det viktigt att inte tappa fokus.

Det behövs fortfarande mer och större satsningar på bostadsbyggande, reparation av miljonprogrammet och satsningar på infrastrukturen.

Den stora fackliga utmaningen i år blir till att börja med att få till en bra avtalsrörelse. Vår nya 6F-samordning är mycket viktig och glädjande, nu när LO-samordningen föll.
I 6F-samordningen har vi fått med några av Fastighetsanställdas Förbunds absolut viktigaste punkter. Det är krav som alla förbund gemensamt står bakom och vi vet att vi har stort stöd för att driva dessa frågor.

Vi kommer att kräva krontalspåslag istället för procentpåslag på våra låglöneområden. Det ska vara löneökningar på minst 800 kronor. Vi har också stöd för att avtalens lägstalöner ska höjas med minst samma belopp.

En annan viktig punkt är att begränsa möjligheten till visstidsanställningar. Det är framförallt ett stort problem för de anställda i städbranschen som får otrygga anställningar med större otrygghet i vardagen som följd.

Vi vill också begränsa möjligheten till hyvling av tjänster. Omreglering av tidigare heltider till deltidsanställning utan hänsyn till tidigare anställningstid skapar stor oro och otrygghet. LAS skyddar inte sysselsättningsgraden, bara anställningstiden.

Jag kan konstatera att vi tillsammans har mycket framför oss 2016.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: