Det är kronor som räknas

I SKRIVANDE STUND, i början av april, pågår Fastighets riksavtalsförhandlingar för fullt. Industriförbunden har gjort upp med sina arbetsgivare och Handels har slutit ett nytt avtal med Svensk Handel med en uppgörelse om vad det motsvarar i kronor för dem med lägre löner, 590 kronor.

Fredagen den 8 april gjorde Fastighets upp om ett nytt riksavtal för Almega Fastighetsarbetsgivarna. Uppgörelsen ger en löneökning med 590 kronor per månad. Avtalets ingångslöner höjs med samma nivå.

Jag är mycket nöjd. Det här är det första avtalet som tecknats inom 6F-samordningen. Vi har nu ett bra riktmärke för kommande avtal.

SAMMA VECKA SOM VI SLÖT det första avtalet i årets riksavtalsförhandlingar gjorde LO och Svenskt Näringsliv upp om en gemensam rekommendation. Fastighets uppgörelse är också den första efter den rekommendationen. Vi har en uppgörelse i enlighet med den, med 590 kronor i löneökning och samma nivå för lägsta lönenivån. För oss i 6F-samordningen är det viktigt och den visar att 6F står bakom låglönesatsningen som gjordes i rekommendationen.

LO:s och Svenskt Näringslivs rekommendation ger möjlighet till satsningar på kvinnor och lågavlönade. För vår del är det som vanligt inte löneökningar i procent utan i kronor som är mycket viktigt. Kostnader räknas i kronor, inte i procent.

VI NÄRMAR OSS RASKT 1 maj och jag uppmanar alla att delta i demonstrationerna på arbetarrörelsens högtidsdag. 

Vi ska fortsätta att visa på vägen framåt. 6F:s gemensamma paroll är även i år "Sätt fart på Sverige". Vi ställer upp tillsammans för att göra Sverige starkare.

Magnus Pettersson, förbundsordförande

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: