Förbundsordförande Hans Öhlund. Porträttbild.

Samsyn om den svenska modellen

Fastighets har kongress i november och förberedelserna har redan börjat. För dig som medlem är det viktigt att du går på avdelningens årsmöte i februari. Då är du med och bestämmer vem som företräder dig på kongressen.

Den 9-10 januari träffades nästan alla 60 förbundsordförande inom LO, TCO och Saco. Det blev ett viktigt möte för framtiden. Vi kan se att våra respektive arbetsgivarmotparter agerar allt mer samordnade och angriper löntagarna.

Det fanns en stor samsyn om att arbetsgivarföreträdare och regering verkar ha glömt bort vår kollektivavtalsmodell. Den som började 1938 när fack och arbetsgivare kom överens i det så kallade
Saltsjöbadsavtalet.

Då fick vi den svenska modellen som bygger på att vi tecknar kollektivavtal där både arbetsgivare och arbetstagare blir vinnare.

Den svenska modellen bygger också på att regeringen håller sig borta från frågor som arbetsmarknadens
parter, fack och arbetsgivare, ska ta ansvar för.

Regeringens ska istället leverera en bra arbetsmarknadspolitik som ger utrymme för parterna. Vi ser nu också nya mönster hos våra motparter. De verkar glömma bort att löften ska hållas.

Även politiker som sitter vid makten verkar ha kort minne. Jag tänker särskilt på de senaste årens avsaknad av arbetsmarknadspolitik och regeringens konsekventa missgynnande av arbetstagarna.

Det är dags för både arbetsgivare och politiker att de lär sig Sveriges egen historia, hur den svenska modellen kom till.

Annars blir konsekvensen att den samlade fackföreningsrörelsen måste ta till nya kraftåtgärder.

Den Svenska modellen har skapat ordning och reda på arbetsmarknaden samt trygghet och välstånd och det kan den fortsätta att göra.

Men då måste alla ta ansvar, inte bara vi utan också arbetsgivare och politiker.

Hans Öhlund
förbundsordförande

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad:
Kategorier: