Sabine Åkerfelt, flygplansstädare på Arlanda från Fastighets avdelning Uppsala Väster har deltagit på UNI Youth möte i Zadar, Kroatien.

Fotograf: Minna Pyykölä/Fastighetsfolket

Rapport från UNI Youth konferens i Zadar

Sabine Åkerfelt, flygplansstädare på Arlanda och med i avdelning Uppsala Väster, har deltagit i UNI Youth möte i Zadar i Kroatien.

Här är hennes rapport.

"Första dagen på konferensen startade vi med ett möte uppdelat på våra olika områden, vi samlades i den nordiska gruppen. Vi diskuterade vad vi ville ha in i handlingsplanen för UNI Youth och alla var överens om att vi skulle få in ett bättre miljötänk och arbeta framåt för miljöns skull samt att alkoholen som bjuds på inte skulle betalas av medlemmarnas pengar utan att var och en skulle få stå för sin egen alkohol.

Detta lyftes som en motion men avslogs för att det ansågs vara ett påstående mer än en motion men styrelsen skulle lyfta detta påstående högre upp för att se om dom kunde göra något mer men ungdomarna var ändå lite upprörda för att det inte fanns något utrymme på konferensen att diskutera denna fråga.

På konferensen skulle man även utse en ny styrelsegrupp samt kommitté för UNI Youth. När vi samlades alla tillsammans igen i stora konferenslokalen så startade  en paneldebatt om ungdomssituationen i Europa på arbetsmarknaden, det var fem från olika länder som berättade hur det var i respektive land.

I Prag i Tjeckien har de svårt dels med boendemarknaden för ungdomar och restaurangbranschen var förfärlig, inte ovanligt att vara två som jobbar heltid men ändå inte ha råd med en lägenhet. Många delar rum med varandra för att ha råd att bo någonstans.

I Österrike är det väldigt långa arbetsdagar, äldre vita män representerar ungdomarna på arbetsmarknaden och detta hade de startat en kampanj emot. Deras anställningar för ungdomarna ligger ofta på 20-25 timmar i veckan bara och det är svårt för facken att förhandla med cheferna men de kämpar för att få in så många medlemmar som möjligt till fackföreningarna


På Irland var boendesituationen lika ohållbar som i Prag. Sammantaget är detta ett förekommande problem i alla länder

I Polen är det väldigt vanligt med obetalda utbildningar på jobbet: Så kan företagen utnyttja ungdomarnas arbetskraft, ingen lön, inga avtal. I hälsoindustrin är det förekommande att man kan jobba två månader innan första lön kommer.

Nolltimmars kontrakt är vanligt förekommande i många länder men nu är det förbjudet i Norge. Men så finns det kryphål i lagen som gör att du har rätt att anställa någon endast en timme i månaden. Facken jobbar för att förbjuda sådana den sortens anställningar.

Andra dagen på konferensen startade vi med att ställa oss på två led med ryggarna mot varandra och den första i ledet fick göra en gest som den mittemot skulle härma och föra detta vidare i ledet och den sista skulle visa alla, och där kunde vi konstatera att hur vi än kommunicerar med varandra så uppfattas det alltid på olika sätt och det blir lätt missuppfattningar.

Efter detta gick vi ned till stranden för att ta en bild på hela gänget. Sedan diskuterades det hur stor inverkan sociala medier har på oss. Att vi måste tänka på hur foton ser ut när vi lägger ut bilder och vilket budskap vi vill sända ut.

Efter detta delades vi upp i grupper och vi skulle göra iordning inlägg vi kunde dela på sociala medier, två till facebook, två till instagram och två till twitter med budskap. Vi hade två olika områden att dela på, några grupper fick om miljön och några om våld och trakasserier på arbetsplatsen.

Efter vårt grupparbete var det dags för paneldebatt igen om kollektivavtal
Sedan presenterade Kamila och Karina från Norge norska LOs arbete och om facken på sommarjobbet. 

Sigrid från Seko i Sverige berättade att vi har samma upplägg i Sverige..

Det presenterades även möjligheter för att delta i sommarskolan för UNI, samt nästa års möten för UNI Youth.

Konferensen avslutades med att vi blev bjudna på en Halloweenfest.


Det var en väldigt intressant konferens och det var första gången för många av deltagarna, vissa hade inga uppdrag i sin egen fackförening, de var inbjudna av sitt förbund för att representera ungdomarna. Konferensen väckte många av de  ungdomars intresse för att engagera sig fackligt framöver om inte annat.

Tack för att jag fick möjligheten att vara med på detta och vi fortsätter kampen framåt för att göra ungdomarna synliga ute på arbetsmarknaden

Sabine Åkerfelt

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: