F.v. Torbjörn Jonsson, centralombudsman, Ewa Edström, centralombudsman, Ronny Wenngren, tidigare avtalssekreterare Elektrikerförbundet, Sanna Wallin, centralombudsman, Jörgen Karlsson, lokalombudsman, Inger Lundholm, andra ordförande.

Nationell konfliktkonferens genomförd

Avtalsrörelsen närmar sig med stormsteg. Som en förberedelse bjöd Fastighets in Elektrikerförbundets tidigare avtalssekreterare Ronny Wenngren, han delade med sig av sina bästa tips och råd kring varsel och konflikt inför förbundets anställda. 
- Utgångspunkten är att om man säljer en vara till någon som inte vill betala det man önskar, har man rätt att sluta leverera varan, i vårt fall arbete, tills frågan är löst, sa han bland annat.

Publicerad:

Den kommande avtalsrörelsen kan komma att bli den svåraste på många år. Inflationen och det ekonomiska läget gör att förutsättningarna minst sagt är oklara. Fastighets förbereder sig därför på tuffa förhandlingar.

Förbundets avtalssekreterare Joakim Oscarsson var med på konferensen:

- Vi kliver in i detta med goda förhoppningar om att nå bra överenskommelser med våra motparter. Samtidigt vet vi att omvärldsläget är skakigt. Arbetsgivaren kommer inte ge oss något gratis.

Ronny Wenngren påminde om att konfliktåtgärder är en central och naturlig del av en fungerande arbetsmarknad. Det är inget radikalt, utan finns beskrivet och ordnat inom svensk lagstiftning.

- Utgångspunkten är att om man säljer en vara till någon som inte vill betala det man önskar, har man rätt att sluta leverera varan, i vårt fall arbete, tills frågan är löst, sa han.

Följ avtalsrörelsen här på Fastighets webbplats.

Uppdaterad: