LO:s årliga rapport visar extrema löneskillnader

I rapporten konstateras att löneskillnaderna nu är de högsta på 70 år. Den genomsnittliga inkomsten för det som kallas "makteliten", alltså VD:arna på de 50 största företagen, är 2,3 miljoner i månaden. Det motsvarar 78 månadslöner för en fastighetsskötare, 93 månadslöner för en städare, och 69 månadslöner för en genomsnittlig industriarbetare.

Publicerad:

Aftonbladet Debatt skriver LO:s ordförande Susanna Gideonsson och rapportens författare Anna Almqvist att inkomstutvecklingen för direktörerna under undersökningens sista två år känns speciellt beklämmande.

De skriver vidare att Sveriges arbetare tog stort ansvar under pandemiåren – de gick till jobbet och såg till att vårt samhälle fortsatte fungera. Att mataffären var öppen, soporna hämtades och äldreomsorgen fungerade.

Men, noterar de, vanligt folk betalade också ett högt ekonomiskt pris. När pandemin bröt ut pausades avtalsrörelsen och därmed löneökningarna.

Många löntagare permitterades under pandemin och arbetslösheten steg. Via skattsedeln finansierade vanligt folk stora stödprogram till näringslivet.

Samtidigt, skriver Almqvist och Gideonsson, har löntagarnas andel av de ekonomiska värden som skapats i näringslivet sjunkit medan kapitalägarnas andel av kakan ökat till rekordnivåer. Inte sedan 1995 har vinstandelen i ekonomin varit så hög.

Alltmer av de värden som skapats i näringslivet har kommit kapitalägarna – snarare än löntagarna – till del.

När vanligt folk tog ansvar passade storbolagsdirektörerna och kapitalägarna på att sko sig. Den moraliska kompassen är kaputt.

De avslutar med en uppmaning inför avtalsrörelsen:

Denna gång kan det inte bara vara vanliga löntagare som tar ansvar. Det måste även samhällets mest välbesuttna göra.

Ersättningar till företagsledning och höga tjänstemän behöver vara återhållsamma. Dessutom måste en större del av de värden som skapas framöver komma löntagare – snarare än kapitalägare – till del.

Det kräver väsentligt snabbare löneökningar för vanligt folk under kommande år än vad som varit fallet de senaste åren.

 

Uppdaterad: