Entrén till hotellet i Saltsjöbaden, där så väl första som andra huvudavtalet signerades.

Huvudavtalet – Så funkar det

Precis före jul signerade Fastighets en överenskommelse med Fremia som innebär att medlemmar på avtalet (utom Samhall) omfattas av det så kallade Huvudavtalet. Nedan går vi igenom lite kort historik, vad det innebär samt hur Fastighets planerar att agera framgent.

Publicerad:

Efter riksdagsvalet 2018 stod det klart att en majoritet av Sveriges befolkning röstat på ett parti (de gamla allianspartierna eller SD) som tydligt deklarerat att man vill förändra LAS till arbetsgivarnas fördel.

När Socialdemokraterna och Miljöpartiet bildade regering några månader senare hade man ingen egen majoritet utan var beroende av stöd från Liberalerna och Centerpartiet. För att ge sitt stöd ställde de ett antal krav, något som kom att kallas för Januariavtalet. Ett sådant krav var att LAS skulle göras om.

LO och Svenskt Näringsliv hade redan inlett förhandlingar om omställning och anställningsskydd när januariavtalet kom, men dessa lades av förklarliga skäl på is när politiken aviserade att en förändring var på väg ändå. Fastighets och en rad andra förbund ställde sig genomgående mycket kritiska till allt som försämrade eller tummade på de regler som gäller vid uppsägning.

Under en tid riktade hela Sverige sin blick mot LO-borgen, då regeringen väntades falla om inte en uppgörelse kom till skott mellan parterna. I slutet av 2020 aviserade IF Metall, Kommunal och PTK att de slutit en egen uppgörelse med Svenskt Näringsliv. Det var alltså en klar majoritet av LO, sett till antalet medlemmar, som gick in i den. Med det försvann möjligheten för Fastighets att stå emot försämringarna. I den överenskommelsen ingick också bättre möjligheter för arbetstagare att skola om sig.

Några förbund valde snart att gå med i huvudavtalet. Resonemanget var att flera av försämringarna blev lagstadgade och gällde alla, medan många av fördelarna låg i ett avtal. Andra förbund har valt att sluta huvudavtal på enskilda områden, där man väger för och nackdelar beroende på medlemmarnas situation. Fastighets är ett sådant förbund.

Vad innebär det i praktiken?

Medlemmar på avtalsområdet kommer att omfattas av det kompletterande studiestödet, som alltså är utöver det ordinarie omställningsstödet, som alla kan ta del av. Turordningsreglerna förändras också, och arbetsgivaren kommer att kunna undanta 15% av de uppsagda. Utan huvudavtal kan tre personer undantas från turordningsreglerna.

 

Frågor och svar

 

Har Fastighets bytt åsikt om LAS?

Nej. Vi har alltid varit emot försämringar av anställningsskyddet. Vi är ett förbund där medlemmarna drabbas extra hårt av ett försämrat anställningsskydd. Däremot finns det ingen poäng med att av princip hålla sig borta från de fördelar som avtalet bär med sig, om lagstiftningen ändå har förändrats.

 

Vem betalar omställningsstöden?

Det gör Trygghetsfonden och/eller CSN (alltså staten).

 

Vilka regler är det som gäller?

Här finns information om vad som gäller.

 

Är det inte bättre att sluta ett generellt huvudavtal som gäller alla områden?

Vi tecknar huvudavtal med respektive arbetsgivarorganisation, att det inte omfattar alla våra avtal beror också på vilket intresse våra motparter har att teckna huvudavtal med oss. I förhandling är det ett givande och tagande, men vi är inte beredda att göra försämringar i kollektivavtalet eller avstå löneutrymme för att få huvudavtalet.

 

Ska Fastighets teckna huvudavtal på fler områden?

I nuläget finns inga sådana planer.

 

Uppdaterad: