Fastighets sympativarslar på bostadsbolag

Fastighetsanställads Förbund varslar idag om sympatiåtgärder till stöd för Målareförbundets kamp för ett kollektivavtal för sina medlemmar. Sympatiåtgärderna omfattar samtliga servicesnickare på AB Kristianstadsbyggen.

Publicerad:

- Målarnas sak är vår sak och därför är det självklart för oss att stödja dem i deras förhandlingar för ett ordentligt kollektivavtal. Måleriföretagen i Sverige har inte en enda gång under förhandlingarna, med undantag för överlämnandet av huvudyrkandena, överlämnat något förslag till lösning, säger Joakim Oscarsson, avtalssekreterare för Fastighets.

Konflikten handlar om att Måleriföretagen i Sverige vill omdefiniera begreppet målare.

- Arbetsgivaren vill att personer som endast jobbat med att till exempel spackla också ska kunna kalla sig målare. Då är vi ute på en farlig väg mot att underminera yrkeskompetenser generellt, och det kan vi inte acceptera, säger Oscarsson.

Målareförbundet anser att endast arbetare med komplett målarutbildning (6800tim), som avlagt ett godkänt yrkesprov, eller den som kan vidimera sina yrkeskunskaper i enighet med utbildningsavtalet ska få kalla sig målare.

 

Fakta Fastighets sympativarsel

Fastighets varslar mot bakgrund av ovanstående följande sympatiåtgärder att gälla från och med den 26 maj 2023 kl 12.00.

 

1.       Arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete som utförs av alla servicesnickare på AB Kristianstadsbyggen.

 

Sympatiåtgärden gäller tills vidare till dess att Svenska Målareförbundet och Måleriföretagen i Sverige träffat kollektivavtal eller Fastighetsanställdas Förbund återkallar sympatiåtgärden helt eller delvis.

 

Uppdaterad: