Fastighets ordförande Lennart Mauritzon.

Sverige säger nej till direktivet om minimilöner

EU har nu beslutat att införa ett direktiv om minimilöner. I förslaget står det uttryckligen att Sverige ska undantas, men enligt flera bedömare är det svårt att säga vad det innebär så länge det inte prövas i en domstol. Den svenska regeringen har beslutat att säga nej, och hoppas nu att riksdagen också ställer sig bakom det. Fastighets ordförande Lennart Mauritzon menar att det var rätt beslut. 
– Vi kan inte låta EU-byråkrater sätta svenska löner. De har inte en susning, säger han.

Publicerad:

LO och Svenskt Näringsliv har sedan förslaget blev känt försökt förhindra att det blir verklighet. Den svenska modellen bygger på att fack och arbetsgivare förhandlar om löner och villkor, och att varje bransch och varje land bäst själv känner till vilka förutsättningar som råder.

– Lönebildningen bör bedrivas så nära dem det angår som möjligt. Nu riskerar vi att få tjänstemän i Belgien som ska sätta lönerna på till exempel svenska kommunala bostadsbolag. Det säger sig självt att det inte går, säger Mauritzon.

Tanken med direktivet är att höja lönerna i länder som saknar starka fackföreningar. Problemet är att det får motsatt effekt i de länder där samverkansmodellen fungerar. Det riskerar då att slå undan benen på fack och arbetsgivarorganisationer, som inte längre behöver förhålla sig till varandra.

Hur det blir med förslaget i praktiken går inte att säga. Sverige har undantagits i direktivet, men det måste prövas i en domstol innan det går att slå fast att det gäller. Sveriges regering kommer att säga nej, och förmodligen också riksdagen, då varken höger eller vänster är emot partsmodellen. Detta har ingen praktisk innebörd för själva direktivet, som alltså backas upp av en majoritet av medlemsländerna i EU.

– Den svenska modellen levererar därför att parterna bäst själva vet vilka förutsättningar som råder. Politiken har inte tid, kunskap eller intresse av att sätta sig in i varje bransch. Dessutom kan det ändras mellan varje val. Vi kan inte låta EU-byråkrater sätta svenska löner. De har inte en susning. Det här förslaget måste stoppas, avslutar Mauritzon. 

Uppdaterad: