Fotograf: Marie Kantermo

Snart nomineringstider i Fastighets

I maj 2022 beslutade Fastighets kongress att anta nya stadgar och en ny demokratisk organisation. Den nya organisationen innebär att vi går från geografiska avdelningar till branschavdelningar.

Publicerad:

De gamla avdelningsforumen erätts med ett representantskap som består av ombud från dessa branschavdelningar. Landet delas in i fem representantskap, Nord, Ost, Tvär, Väst och Syd.

Medlemmar har tidigare tillhört en avdelning baserat på dennes bostadsort, oavsett yrkesgrupp. Från och med den 1 januari 2023 tillhör alla medlemmar en avdelning baserad på yrkesgrupp.

Just nu pågår ett arbete med att informera alla medlemmar om vilken branschavdelning de tillhör och det genomförs informationsträffar i dessa branschavdelningar runt om i landet.

I februari 2023 kommer dessa branschavdelningar att genomföra årsmöten.

Den 22:a november öppnar nomineringarna till de nya branschavdelningarnas styrelser samt övriga förtroendeuppdrag. Nomineringarna sker digitalt via Fastighets Mina sidor och pågår fram till och med den 31:a januari. Medlemmar loggar in för att få tillgång till nomineringsformuläret. För de som saknar möjlighet att nominera digitalt finns fysiska lösningar, kontakta din klubb eller avdelning för mer information. 

Nomineringar som ska ske till branschavdelningarnas årsmöten är bl.a:

·         Ordförande, 1st

·         Sekreterare, 1st

·         Ledamot 1-6st

·         Revisor, 1st

·         Valberedare, 3st

·         Representantskapsombud

·         Ersättare Representantskapsombud

·         Förbundsmötesombud

·         Ersättare Förbundsmötesombud

Varje branschavdelning har ett grundmandat i representantskapet och förbundsmötet, övriga mandat fördelas procentuellt baserat på medlemsantalet vid årsskiftet.

Du kan läsa mer om mandatfördelningen här.

Uppdaterad: